в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 31-37


Автор(и)

О. В. Філонін


Установа(ви)

Самарський державний аєрокосмічний университет, Російська Федерація


Назва статті

Малоракурсна оптична 3D-мікротомографія клітинних структур


Анотація (резюме)

У роботі описані запропоновані автором методи, алгоритми і приклад апаратної реалізації для тривимірної реконструкції конфігурації клітинних структур на основі малоракурсного томографічного підходу для задач оптичної мікроскопії. Для формування вихідних двовимірних проекційних даних запропоновано використовувати одномодове лазерне випромінювання. Тіньові зображення проекцій фіксуються двохкоординатними детекторами на основі ПЗС-структур. Попередня обробка даних здійснюється за допомогою мікропроцесорних контролерів. Процедури томографічної реконструкції організовані на стандартних ПК чи локальних мережах. Відображення даних виробляється у видгляді проекційних, чи стереоскопічних, також проекційних зображень, що дозволяють спостерігати досліджувані об'єкти в будь-яких ракурсах. Результати математичного моделювання запропонованих алгоритмів реконструкції показали, що вони досить ефективні, з погляду швидкодії і представлення даних.


Ключові слова

малоракурсна томографія, мікротомографія, оптична мікроскопія, просторова конфігурація клітинних структур, Фур'є-перетворення, проекційні зображення, об'ємні зображення


Список літератури

1. Kaupp G., Herrmann A., Wagenblast G. Scanning near-field optical microscopy (SNOM) with uncoated tips – applications in fluorescence techniques and Raman spectroscopy. Proc. of the SPIE, 1999. vol. 3607. P. 16–25. electronic version at http://kaupp.chemie.uni-oldenburg.de

2. E. Trudel, J. Gallant, S. Mons et al. Design of functionalized lipids and evidence for their binding to photosystem II core complex by oxygen evolution measurements, atomic forced microscopy, and scanning near-field optical microscopy. Can. Biophys. J., 2001. vol. 81. P. 563–571.

3. Подосинников И. В., Нилова Л. Г., Бабиченко И. В. Лабораторное дело. 1981. №8. с. 68.

4. Dufrene Y. F. Micron. 2001. V.32. p. 153.

5. Филонин О. В., Шадрунов А. А. Цифровые методы обработки в компьютерной томографии, Труды международного симпозиума "Надежность и качество" 2004, Пенза, с. 257–259.

6. Филонин О. В., Шадрунов А. А. Методы 3D визуализации внутренней структуры физических объектов по данным 2D томограмм, Труды международного симпозиума "Надежность и качество" 2004, Пенза, с. 255–257.

7. Филонин О. В. Малоракурсная ВТ диагностика структуры материалов в условиях тепловых нагружений. Труды международного симпозиума "Надежность и качество" 2003, Пенза, с 338–343.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/8.pdf