в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 13-17


Автор(и)

Т. Ф. Міронова, Є. В. Давидова, Т. А. Соколова


Установа(ви)

Челябінська державна медична академія кафедра професійних хвороб та клінічної фармакології, Росія


Назва статті

Вариабельність серцевого ритму при професійних захворюваннях


Анотація (резюме)

Мета дослідження оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР) за допомогою ритмокардіограми (РКГ) високого дозволу, як предиктори кардіоваскулярних ускладнень при професійних хворобах — пневмофіброзі, синдромі Рейно та манганотоксікозі. Визначено автономні дизрегуляції синоатріального вузла серця з особливостями, пов'язаними з патогенезом захворювань. При порівнянні з Ехо КГ даними доведено, що порушення ВСР є провісники систолічної та діастолічної серцевої недостатності. Виділена автономна кардіонейропатія, як синдром вкрай виражених порушень регуляції та структурних субклітинних порушень у сіноатриальному вузлі сердця.


Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, висока розподільна здатність, ритмокардіографія, аналіз у часовій області і в частотній області, професійні захворювання, кардіоваскулярна патологія


Список літератури

1. Измеров Н. Ф., Тарасова Л. А. Профессиональная заболеваемость и ее профилактика в эпоху экономических перемен. Врач. 1999. № 8. с. 34–36.

2. Abe Y., Tamura A., Nasu M. Relationship between heart rate variability and left ventricular remodeling after reperfused first anterior wall acute myocardial infarction. Circ J. 2003. vol.67. P. 225–228.

3. Acute Myocardial Infarction. In: Harrisons Principles of Internal Medicine, edu.15. Ed by E. Braunwald, A. S. Fanci, D. L. Kasper, et al. N. Y. McGraw-Hill. 2001. P. 1386–1399.

4. Camm A. J., Pratt C. M., Schwartz P. J. et al. Azimilide post Infarct survival Evaluation (ALIVE) Investigators. Mortality in patients after a recent myocardial infarction: a randomized, placebo-controlled trial of azimilide using heart rate variability for risk stratification. Circulation. 2004. vol. 109. P. 990–996.

5. Mironova T. F., Mironov V. A. Clinical analysis of Heart Rate Variability. Chelyabinsk, 2000. 208 с.

6. Schwartz P. J., De Ferrari G. M. Interventions changing heart rate variability after acute myocardial infarction In: Malik M., Camm A. J., eds. Heart rate variability. Armonk, N.-Y. Futura Publishing Co. 1995. P. 407–420.

7. Stein P. K. Including patients with diabetes mellitus or coronary artery bypass grafting decreases the association between heart rate variability and mortality after myocardial infarction. Am. Heart J.. 2004. vol. 147. P. 309–316.

8. Vanoli E., Adamson, D. Cerati, et al. Heart rate variability and risk stratification postmyocardial infarction physiological correlates In: Malik M., A. J. Camm, eds. Heart Rate Variability. Armonk, N.-Y. Futura Publishing Company, Inc., 1995. P. 347–369.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/13-17_Mironova.pdf