в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 37-42


Автор(и)

О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина


Установа(ви)

Дніпропетрівський національний університет, Україна


Назва статті

Нечітка сегментація низькоконтрастних радіологічних зображень


Анотація (резюме)

Описано новий метод сегментації низько-контрастних радіологічних зображень на підставі використання їх нечіткої інтерпретації. В рамках методу одна ділянка аналізуємого зображення може бути порівнювана з кількома кластерами і рішення о його конкретній належністі приймаеться на підставі аналізу особливостей його функції належністі. Представлені експериментальні результати демонструють інформаційні можливості методу.


Ключові слова

сегментація, нечітка кластеризація, чутливість, низький контраст


Список літератури

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. [пер. c англ. под ред. П. А. Чочиа]. М. Техносфера, 2006. 1070 с.

2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. [пер. с англ. Измайловой А. М.]. М. Техносфера, 2007. 583 с.

3. Сhi Z., Yan H., Pham T. Fuzzy algorithms: With Applications to Image Processing and Pattern Recognition. Word Scientific, 1998. 225 p.

4. Mann S. Intelligent Image Processing. N. Y. John Wiley and Sons Inc., 2002. 342 p.

5. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход [пер. с англ. А. В. Назаренко, И. Ю. Дорошенко]. М., С.-П. Вильямс, 2004. 926 с.

6. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. С.П.Б. БХВ–Петербург, 2003. 719 с.

7. Hall L. O., Bensaid A., Clarke L. P. Velthuizen R. P. [et. al.] A comparison of neural network and fuzzy clustering techniques in segmentation MRI of the brain. IEEE Trans. on Neural Networks. 1992. vol. 3. Р. 672−682.

8. Ахметшина Л. Г., Мацюк И. М. Выделение скрытых областей изображений методом модуляционного градиентно-фазового преобразования. Системні технологіі. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 1 (60). с. 29–35.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/37-42_Akhmetshin.pdf