в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 69-76


Автор(и)

О. І. Орлов, Р. М. Баєвський, А. П. Берсенєва, Є. Ю. Берсенєв, А. Г. Чернікова, І. М. Слепченкова


Установа(ви)

Державний науковий центр РФ — Інститут медико-біологічних проблем РАН, Москва, Росія


Назва статті

Телемедична екологія як новий науково-практичний напрямок


Анотація (резюме)

У статті розглядаються основні аспекти телемедичної екології — нового науково-тенічного напрямку, пов'язаного з вивченням функціонального стану організму в різних екологічних умовах.

Науково-теоретичною базою таких досліджень є донозологична діагностика, яка вивчає функціональні стани організму на межі норми і патології. Технології подібних досліджень засновані на використанні методів і приладів, розроблених в космічній медицині і використовуються в даний час на міжнародній космічній станції. Заплановані 520-добові медико-екологічні дослідження в різних регіонах світу будуть проводитися паралельно з експериментом у гермокамері, яка моделює політ до Марса. Попередній 105-добовий експеримент підтвердив адекватність обраних принципів і технологій завданням, які були передбачені. Представлені перші результати медико-екологічних досліджень добровольців в контрольних групах, які знаходяться в природних соціално-екологічних умовах, у порівнянні з функціональним станом випробувачів при тривалій ізоляції в макеті космічного корабля


Ключові слова

телемедицина, екологія, донозологія, адаптація, космічна медицина


Список літератури

1. Авцын А. П. Адаптация и дизадаптация с позиций патологии. Клин. мед. 1974. Т. 52. с. 3–15.

2. Адамович Б. А., Баевский Р. М., Берсенева А. П. и др. Проблема автоматизированной оценки функционального состояния организма в космонавтике и профилактической медицине на современном этапе. Косм. биол. и авиакосм. мед., 1990, № 6, с. 23–31.

3. Баевский Р. М., Казначеев В. П. Диагноз донозологический. М., БМЭ, 1978, т.7, с. 253–255.

4. Казначеев В. П., Баевский Р. М., Берсенева А. П. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения. Л., Медицина, 1980, 196 с.

5. Григорьев А. И., Баевский Р. М. Концепция здоровья и космическая медицина. М., "Слово", 2007, 208 с.

6. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Введение в донозологическую диагностику. М., "Слово", 2008, 220 с.

7. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю. Ешманова А. К. Использование принципов донозологической диагностики для оценки функционального состояния организма при стрессорных воздействиях (на примере водителей автобусов). Физиология человека. 2009, 1, с.45–53

8. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю., Лучицкая Е. С., Слепченкова И. Н., Черникова А. Г. Оценка уровня здоровья при исследовании практически здоровых людей. Методическое руководство. М., Фирма "Слово", 2009, 100 с.

9. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Максимов А. Л. и др. Медико-экологические исследования в рамках космического эксперимента "Марс-500". Донозологические аспекты. 5-ая Международная научная конференция "Донозология-2009" 17–18 декабря 2009 г. С-Петербург, 2009, с. 180–183.

10. Зипа О. М., Разсолов Н. А., Кабулова А. З., Лучицкая Е. С., Баевский Р. М. Донозологическая диагностика в системе врачебно-летной экспертизы В кн: Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы. М. 2009, с. 253–279.

11. Баевский Р. М., Берсенев Е. Ю., Берсенева А. П., Слепченкова И. Н., Черникова А. Г. Сравнительная оценка функционального состояния испытателей основной и контрольной групп в эксперименте со 105-суточной изоляцией. В кн: Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы. М., 2010, с.30–51.

12. Максимов А. Л., Суханова И. В., Вдовенко С. А., Кабулова А. З., Никулина Г. А., Русанов В. Б. Сравнительная оценка динамики функционального состояния контингентов практически здоровых лиц в Москве и в Магадане. 6-ая Международная научная конференция "Донозология-2010" 15–17 декабря 2010 г. С-Петербург, 2010 с.

13. Иванов Г. Г. Сула А. С. Дисперсионное ЭКГ-картирование: теоретические основы и клиническая практика. М. Техносфера, 2009, 192 с.

14. Черникова А. Г. Оценка функционального состояния человека в условиях космического полета на основе анализа вариабельности сердечного ритма, Автореф. канд. дисс., ИМБП, М., 2010, – 24 с.

15. Orlov O. I., Bersenev E. Y., Berseneva A. P., Chernikova A. G., Baevsky R. M. Telemedical aspects of longterm eco-medical researches. Global Telemedicine and e-Health Updates: Knowledge Resourses, vol. 3. 2010, pp. 310–314.

16. Zenke D., Berseneva A. Results of Medico-Ecological Parallel Research during the First Phase (105 days) of the Mars 500 Experiment. 5-th International Congress of Medicine in Space and Extreme Environments. Berlin, 18–21.10.2010, Abstracts p. 71.

17. www.imbp.ru/mars500

18. www.iki.rssi.ru/mars500


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/69-76_Baevsky.pdf