в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 77-82


Автор(и)

К. П. Римаренко1, Д. О. Добрянський2


Установа(ви)

1Україно-Швейцарська Програма "Здоров'я матері та дитини"

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


Назва статті

Впровадження телемедицини в українських медичних закладах: досвід Україно-Швейцарської Програми "Здоров'я матері та дитини"


Анотація (резюме)

У статті представлено досвід Україно-Швейцарської Програми "Здоров'я матері та дитини" щодо впровадження телемедичних технологій на основі телемедичної платформи iPath у клінічну практику медичних закладів у 4 регіонах України. Охарактеризовано телеплатформу iPath як дієвий інструмент для дистанційного консультування, обміну досвідом і навчання. Описано етапи впровадження, необхідні передумови, основні проблеми та перешкоди для ефективного функціонування запропонованої моделі, а також перспективи її подальшого розвитку.


Ключові слова

телемедицина, телемедична платформа iPath, телемедична мережа, модель телемедицини, дистанційне консультування, навчання


Список літератури

1. Блуньє М., Добрянський Д., Римаренко К., Ващенюк І. Впровадження телемедицини для покращення якості перинатальної допомоги в Україні. В кн.: Моделі покращання перинатального здоров'я в Україні: узагальнення досвіду роботи 2005–2007 рр. За ред. Рааб М., Моісеєнко Р., К. Логос, 2009. С.65–98.

2. Блунье М., Загорулько Т., Добрянський Д., Браучлі К. Information computer technologies for distant medical collaboration in the Ukraine-Swiss Perinatal Health Project. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2006. Т4, №1. С.21–29.

3. Brauchli K., Oberholzer M. The iPath telemedicine platform. J. Telemed. Telecare. 2005. V.11, suppl. 2. p. 3–7.

4. Brauchli K. et al. iPath — a Telemedicine Platform to Support Health Providers in Low Resource Settings. Stud. Health Technol. Inform. 2005. V.114. p. 11–17.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/77-82_Rymarenko.pdf