в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 76-78


Автор(и)

Л. С. Терентьєва1, В. М. Соколов2, С. Г. Легеза1, Л. В. Аніщенко2, Ю. В. Стасюк2, В. Д. Соколова2


Установа(ви)

1Інститут очних хвороб та тканевої терапії ім. В. П. ФІлатова АМН України, Одеса

2Одеський національний медичний університет кафедра променевої діагностики та променевої терапії.


Назва статті

Променева діагностика пухлиних та псевдопухлиних захворювань орбіт


Анотація (резюме)

Викоростання спіральноі КТ та МРТ дає можливість визначення анатомо-топографічних особливостей досліджуваної ділянки, уточненя локалізаціі, форми, розмірів пухлини, визначити стан, кісткових структур, які ії оточують, своєчасно визначити первину пухлину, та стадію прочесса. За допомогою СКТ та МРТ можна зробити тривимірну реконструкцію органа і провести оцінку ефективності проводимої терапіі.


Ключові слова

спіральна комп'ютерна томографія, злоякісни пухлини орбіт та гайморових пазух, доброякісни пухлини, псевдо-пухлини орбіт


Список літератури

1. Пучковская Н. А., Панфилова Г. В., Пахомова А. И., Терентьева Л. С., Соколов В. Н. Опухоли глаза, его придатков и орбиты. 1978 К. "Здоровье". 277с.

2. Dommann F. et all. Inverted papiloma of the nasal cavity fndf the paranasal sinuses. Using CT for primary diagnosis and follow-uh. Amer. J. Roentgenol. 1999. vol. 172. № 2. P. 543–548.

3. Бессонов О. В., Васильев А. Ю. Компьютерно-томографическая семиотика и усовершенствованная классификация синуситов. Мед. визуализация. 2001. №2. С.14–21.

4. Гетман А. Н. Современная лучевая диагностика распространенных опухолей полости носа, придаточных пазух и верхней челюсти. Докт. дисс., 2002, 137 стр.

5. Соколов В. Н., Терентьева Л. С., Легеза С. Г. Лучевая диагностика опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний орбиты. IX Международная конференция "Высокие медицинские технологии XXI века", 24–31 октября 2010 г. Испания, Бенидорм.

6. P. Qi, D. Shi, Y. Dai, M. Wang The Application of magnetic resonance diffusion tensor imaging in ischemic optic neuropathy at 3.0 T. ECR 2010 European Congress of Radiology, March 4–8, Vienna, Austria

7. N. N. Kolotilov, U. P. Ternitskaya. CT and MRT Color Mapping Paranasal Sinuses. Tumors Differential Diagnostics. Radiation Diagnostics, Radiation Therapy. № 1. 2011. p.18–22.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/terentyeva_12.pdf