в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 79-82


Автор(и)

В. П. Старенький1, Л. О. Авер'янова2, Л. Л. Васильєв1, Ю. О. Орлова1


Установа(ви)

1ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України", Харків

2Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна


Назва статті

Аналіз інформаційних і технічних можливостей сучасних систем планування дистанційної радіотерапії


Анотація (резюме)

Розглянуті питання еволюції функціональних можливостей радіотерапевтичних плануючих систем та проаналізована їх значимість у забезпеченні вибору оптимальних параметрів променевої терапії.


Ключові слова

променева терапія, система планування радіотерапії, тривимірна анатомічна модель, автосегментація, конформне об'ємне планування, гістограма "доза–об'єм"


Список літератури

1. International Commission on Radiation Units and Measurements. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy (ICRU Report 50). Bethesda, MD, International Commission on Radiation Units and Measurements, 1993.

2. Perez C. A., Luther W. B. Principles and Practice of Radiation Oncology. Third Ed. Philadelphia, Lippincott-Raven, 1998.

3. Гонсалес, Р., Вудс, Р. Цифровая обработка изображений. М. Техносфера, 2005. 1072 с.

4. Galvin J. M., Ezzell G., Eisbrauch F. et al. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004. vol.58. p. 1616–1634.

5. сост. Н. А. Артемова и др. Контроль качества в лучевой терапии и лучевой диагностике. Сб. норматив. документов. Минск, Полипринт, 2009. 272с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/starenkij_13.pdf