в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 45-53


Автор(и)

Є. А. Юматов


Установа(ви)

Перший Московський Медичний Університет ім. І. М. Сєченова, Росія


Назва статті

"Інформаційна медицина" — нові мікропроцесорні технології для охорони життя і здоров'я людей


Анотація (резюме)

Для вирішення найактуальнішої медико-соціальної проблеми — профілактики порушень життєво важливих функцій людини в реальному повсякденному житті і своєчасного надання медичної допомоги запропоновано новий напрям в медицині — "інформаційна медицина" (Юматов Е. А., 2001, 2008), що спирається на аналіз діяльності різних функціональних систем організму і об'єктивний контроль фізіологічних показників організму в реальних умовах життєдіяльності людини. На основі теорії функціональних систем розроблена принципово нова концепція медичного приладобудування — інформаційна мікропроцесорна апаратура для оцінки і виявлення перших об'єктивних ознак порушень життєво важливих функцій людини в реальних умовах життєдіяльності ("Вартові Здоров'я"). Практичним втіленням зазначеної концепції стало створення та патентування ряду оригінальних пристроїв охоронної сигналізації життєво важливих фізіологічних функцій людини: "Система Охорони Серця", "Фізіологічний Годинник", "Дозатор емоційного стресу" та ін. Прилади призначені для повсякденного, індивідуального безперервного контролю і сповіщення пацієнтів про перші об'єктивні ознаки порушень різних фізіологічних функцій. За допомогою розробленої апаратури, недоступні в повсякденному житті для самоконтролю життєво-важливі функції організму переводяться в розряд усвідомлено сприйманих і контрольованих процесів.


Ключові слова

нформаційна медицина, медична апаратура, життєво важливі функції


Список літератури

1. Андреев Н. А., Пичкур К. К. Аритмии сердца. Рига, 1985 239 с.

2. Анохин П. К. Теория функциональных систем. В кн. Общие вопросы физиологических механизмов. Анализ и моделирование биологических систем. 1970, М. с. 6–41.

3. Анохин П. К. Теория функциональной системы. Ж. Успехи физиологических наук. 1974. т.5, № 2. с. 5–92.

4. Бокарев И. Н. Ишемическая коронарная болезнь сердца и современные пути борьбы с ней. Русский медицинский журнал. 1996. № 3, с. 208.

5. Вейн А. М., Гехт К. Сон человека: физиология и патология. М., 1989. 272 с.

6. Судаков К. В. Социальная физиология: теоретическое обоснование и практическое применение реабилитационных мероприятий. В сб. Экспериментальная и прикладная физиология. 1994, т.5 – Системные механизмы реабилитации, с.6 - 14.

7. Судаков К. В. Теория функциональных систем. М., 1996. с.95.

8. Судаков К. В., Юматов Е. А. Эмоциональный стресс в современной жизни. М., 1991. с.81.

9. Судаков К. В., Юматов Е. А., Тараканов О. П. Кросс-корреляционный вегетативный критерий эмоционального стресса. Ж. Физиология человека. 1995, т.23, №3, с. 87–95.

10. Юматов Е. А. Стражи здоровья и жизни. Ж. Наука и технология в России. 1993, № 2, с. 20–21.

11. Юматов Е. А. Методология теории функциональных систем в разработке устройств для контроля физиологических функций человека. Вестник Российской Академии Наук, 1997, № 2, с.40–45.

12. Юматов Е. А. с соавт. Эмоциональный стресс: теоретические и клинические аспекты. Под ред. К. В. Судакова и В. И. Петрова. Волгоград, 1997.

13. Юматов Е. А. Идеология теории функциональных систем в разработке нового класса информационных приборов для охраны жизненноважных функций. Ж. Вестник новых медицинских технологий. 1998, т.5, №1, с.19–26.

14. Юматов Е. А. Микропроцессорные системы самоконтроля жизненно важных физиологических функций человека. Ж. Биомедицинская радиоэлектроника, 1999, № 8, с. 3–12.

15. Юматов Е. А., Судаков К. В. Микропроцессорные технологии для самоконтроля и профилактики нарушений жизненно важных физиологических функций. Ж. Наука и промышленность России. Медицинские науки: от идей до новых технологий. 2002, (2–3), с. 84–95.

16. Юматов Е. А., Крамм М. Н., Набродов А. Б. Информационная система для объективной оценки эмоционального стресса. Ж. Технологии живых систем 2007, № 4.

17. Юматов Е. А. Информационные микропроцессорные технологии для контроля и сохранения здоровья людей в реальной повседневной жизни. В руководстве Здоровье здорового человека. Научные основы восстановительной медицины. Под редакцией А. Н. Разумова и В. И. Покровского. 2008. 545 с.

18. Yumatov E. A. New Russian devices for the prophylaxis and treatment of stress related disorders. Abs. 5 Internat. Montreux Congress on Stress. 1993. Switzerland.

19. Yumatov E. A. Criteria, methodology and instrumentation for the evaluation of emotional stress. Abs. 7 Internat. Montreux Congress on Stress. 1995. Switzerland.

20. Yumatov E. A. Stress and sleep: awaking in an optimal sleep phase. Abs. 9 Internat. Montreux Congress on Stress. 1997. Switzerland.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/45-53_Yumatov_9.pdf