в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 129-132


Автор(и)

Д. І. Чумаченко1, Т. О. Чумаченко2, Ю. К. Чернишев1, А. В. Товстік1


Установа(ви)

1Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут" Україна

2Харківський національний медичний університет, Україна


Назва статті

Інформаційна технологія імітаційної системи епідемічного процессу


Анотація (резюме)

Розглянуто можливість мультиагентного моделювання динаміки розповсюдження інфекційного захворювання на прикладі вірусного гепатиту B. Розроблено імітаційну модель. Модель дозволяє здійснювати епідеміологічну діагностику гепатиту В, виявити основні фактори, що впливають на інтенсивність і прояв епідемічного процесу, а також перевірити ефективність профілактичних заходів. Параметри моделі можуть бути налаштовані для моделювання інфекцій з подібним механізмом передачі.


Ключові слова

мультиагентне моделювання, дискретно-подієве моделювання, моделювання розповсюдження захворювання, вірусний гепатит В, механізм передачі


Список літератури

1. Черкасский Б. Л. Руководство по общей эпидемиологии. Медицина, 2001. 560 с.

2. Беляков В. Д., Яфаев Р. Х. Эпидемиология. Учебник. Медицина, 1989. 416 с.

3. Шахгильдян И. В., Михайлов М. И., Онищенко Г. Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. 384 с.

4. Боев Б. В. Современный этап математического моделирования процессов развития и распространения инфекционных заболеваний. Сборник научных трудов, 1991. 215 с.

5. Hethcote H. W. The mathematics of infectious diseases. Society for Industries and Applied Mathematics (SIAM review). 2000, 42. p. 599–653.

6. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование на AnyLogic 5. БХВ_Петербург, 2005, С41–48.

7. Oleksiy Sokolov, D. Chumachenko, Oleksandr Sokolov. Multiagent Investigation of Epidemic Disease Using Fuzzy Logic. Proceedings of East West Fuzzy Colloquium 2006 (13th Zittau Fuzzy Colloquium, September 13–15, 2006). Institut für Prozesstechnik Prozessautomatisierung und Messtechnik, 2006. p. 55–60.

8. Кондратьев М. А., Ивановский Р. И., Цыбалова Л. М. Применение агентного подхода к имитационному моделированию процесса распространения заболевания. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия "Наука и образование". 2010. Т. 2, № 2. с. 139–195.

9. Чумаченко Д. И. Применение мультиагентного моделирования в машиностроении. Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2006": Тези доповідей. Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", 2006. С.185.

10. Громашевский Л. В. Общая эпидемиология. Медицина, 1965. 290 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/129-132_Chumachenko_9.pdf