в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 138-140


Автор(и)

Ю. В. Вороненко, М. М. Долженко, Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер, Н. В. Харченко


Установа(ви)

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Київ, Україна


Назва статті

Досвід проведення дистанційного навчання on-line: тематичне удосконалення на web-порталі www.webcardio.org та в соціальних сетях Facebook і Twitter


Анотація (резюме)

Для підвищення ефективності післядипломної освіти лікарів на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, були розроблені навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення (ТУ) з кардіології "Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями, яке проходило на основі інтерактивної взаємодії з використанням системи SKYPE PREMIUM і самостійної роботи на web-порталі www.WebCardio.org. Після успішної здачі іспиту лікарі отримали посвідчення. За навчання на даному циклі лікарі отримують 10 балів відповідно до наказу від 07.07 2009 № 484.


Ключові слова

дистанційне навчання on-line, післядипломна медична освіта, соціальні мережі, курси тематичного удосконалення


Список літератури

1. Банчук М. В. Політика комп'ютеризованого тестового іспиту в контексті демократизації медичної освіти. Європейський та український досвід, Медична інформатика та інженерія. 2008. № 1. с. 30–39.

2. Вороненко Ю. В., Минцер О. П., Вдовиченко Ю. П. Вопросы разработки нормативов дистанционного обучения в последипломном медицинском образовании, Медична інформатика та інженерія. 2008. № 3. с. 58–68.

3. ESC. Distancelearning http://www.escardio.org/education/eLearning/webinars/general-cardiology/Pages/welcome.aspx


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/138-140_Voronenko_9.pdf