в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 43–47


Автор(и)

О. М. Ахметшин, К. О. Ахметшин


Установа(ви)

Дніпропетрівський національний університет, Україна


Назва статті

Синтез фазових портретів багатоканальних ЕКГ як яскравістних зображень в інформаційних базисах сингулярних векторів


Анотація (резюме)

Розглянуті інформаційні можливості нового методу якісного аналізу багатовимірних електрокардіограм у багатовимірному фазовому просторі утворюваним ортонормованими векторами сингулярного розкладу. Фазовий портрет розглядаеться у виді яскравого зображення. Яскравість зображення пропорційна числу пікселів які мають одинакові координаті у фазовому просторі. Метод відкривае можливість використання математичного апарату теорії цифрової обробки зображень та розпізнавання образів, що збільшує інформативність та вірогідність аналізу багатоканальних електрокардіограм.


Ключові слова

багатоканальна електрокардіограма, фазовий портрет, сингулярний розклад, яскраве зображення, сегментація


Список літератури

1. Файнзильберг Л. С. Информационные технологии обработки сигналов сложной формы: теория и практика / Л. С. Файнзильберг // – Киев, Наукова думка, 2008. – 333 с.

2. Perc M. Nonlinear time series analysis of the human electrocardiogram / M. Perc // European Journal of Physics. – 2005. – vol. 26. – p. 757–768.

3. Ахметшин А. М. Отображение и анализ многомерных медицинских данных в ортогональных информационных базисах / А. М. Ахметшин, К. А. Ахметшин // Клиническая информатика и телемедицина, 2012, т. 8, Вып.9., с.30–34.

4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений /Р. Гонсалес, Р. Вудс// Техносфера, 2006. –1070 с.

5. Theodoridis S. Pattern recognition / S. Theodoridis, K. Koutroumbas// – San Diego, Academic Press, 2003. – 682 p.

6. Сhi Z., Yan H., Pham T. Fuzzy algorithms: With Applications to Image Processing and Pattern Recognition /Z. Chi, H. Yan, T. Pham// – Singapore, – New Jersey, – London, – Hong Kong: "Word Scientific", – 1998. – 225 p.

7. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты / Т. Кохонен// – Москва, БИНОМ, 2008. – 655 с.

8. Хелгасон С. Преобразование Радона / С. Хелгасон// – Москва, Мир, 1983. –150 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/43-47_Akhmetshyn_10_sc_P.pdf