в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 90-96


Автор(и)

А. О. Матвійчук1, Є. А. Настенко2, Є. О. Лебедєва2, О. Г. Кисельова1


Установа(ви)

1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

2Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України


Назва статті

Прогнозування виникнення факторів ризику склерозу коронарних артерій


Анотація (резюме)

Методами логістичної регресії і дискримінантного аналізу перевірили існування специфічних чинників ризику розвитку коронарного атеросклерозу у пацієнтів зі звивистими коронарними артеріями. Порівняли якість отриманих моделей. Виявили, що досліджені фактори ризику відповідають загальновизнаним представленням у світовій літературі.


Ключові слова

бінарна логістична регресія, дискримінантний аналіз, коронарні артерії, коронарний атеросклероз, звивистість артерій


Список літератури

1. Амосова Е. Н. Эффективность коррекции факторов риска и различных методов хирургического лечения больных хронической ИБС в отношении предотвращения смерти от инфаркта миокарда: мифы и реальность. Серце і судини. – 2009. – N 4. – с. 12–24.

2. Бокерия Л. А., Алекян Б. Г., Бузиашвили Ю. И. Стентирование как метод лечения больных при возврате стенокардии после операции коронарного шунтирования. Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов. Под ред. Л. А. Бокерия, Б. Г. Алекяна. НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. – Т. 3. – Глава 32. – с. 623–636.

3. Григорьев, С. Г. Логистическая регрессия. Многомерные методы статистического анализа категориальных данных медицинских исследований. С. Г. Григорьев, В. И. Юнкеров, Н. Б. Клименко. Уч. пособие. ВМедА. – СПб, 2001. – с. 10–21.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/90-96_Matviychuk_10_color_sc_P.pdf