в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.04


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 39–44


Автор(и)

С. А. С. Белал, О. В. Мартиненко, М. І. Яблучанський


Установа(ви)

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна


Назва статті

Ентропія серцевого ритму у серії проб з ритмічним диханням


Анотація (резюме)

Вступ. Значний інтерес представляє вивчення послідовності записів варіабельності серцевого ритму (ВСР) в повторюваних фізіологічних пробах в групах здорових добровольців і кардіологічних пацієнтів. У цьому випадку може бути простежено динаміку змін у фізіологічних реакціях ВСР, адаптація організму до повторюваних проб, наявність або відсутність ефектів пролонгації і тренування.

Мета. Побудова ефективної оцінки динаміки ВСР в ряді послідовних проб в групах здорових добровольців і групі пацієнтів з соматоформною вегетативною дисфункцією (СВД).

Матеріали і методи. У роботі введено нове поняття локальної ентропії, яке на відміну від традиційної міри парних відстаней використовує міру локальних поворотів, що дозволяє отримати робастну процедуру для оцінки коротких записів ВСР.

Висновок. У роботі запропонована нова процедура обчислення ентропії серцевого ритму, що дозволяє ефективно аналізувати зміни динаміки ВСР в серії фізіологічних проб як у здорових добровольців, так і у кардіологічних пацієнтів. На прикладі аналізу послідовних сеансів ритмічного дихання показано: ентропія серцевого ритму в групі СВД вірогідно нижче, ніж у здорових добровольців і в групі СВД порушені механізми адаптації серцевого ритму до впливу ритмічного дихання.


Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, ентропія, ритмічне дихання, здорові добровольці, соматоформна вегетативна дисфункція


Список літератури

1. Баевский P. M., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клини ческого применения. Ультразвуковая и функциональная диагностика, 2001, N 3, cc. 106–127.

2. Миронова Т. В., Миронов В. А. Клинический анализ волновой структуры синусового ритма сердца (Введение в ритмокардиографию и атлас ритмокардиограмм). Челябинск, 1998, 201 c.

3. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В., Исаева А. С. и др. Исследуем регуляторные процессы. Для настоящих врачей. Донецк, ЧП Бугасова, 2005, 196 с.

4. Добове моніторування ЕКГ. Рекомендації українського товариства кардіології. Київ, 2002, 76 с.

5. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В., Исаева А. С. Основы практического применения неинвазивной технологии исследования регуляторных систем человека. Харьков, Основа, 2000, 88 с.

6. Aubert A. E. and Ramaekers D. Neurocardiology: the benefits of irregularity. The basics of methodology, physiology and current clinical applications. Acta Cardiol., 1999, vol. 54, iss. 3, pp. 107–120.

7. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur. Heart J., 1996, vol. 17, iss. 3, pp. 354–381.

8. Рябыкина Г. В., Соболев А. В. Вариабельность ритма сердца. М., СтарКо, 1998.

9. Яблучанский Н. И., Кантор Б. Я., Мартыненко А. В., и др. Вариабельность сердечного ритма в современной клинике. Донецк, ЧНИПФ "Будень", 1997, 108 с.

10. Каток А. Б., Хасселблат Б. Введение в теорию динамических систем. М., МЦНМО, 2005, 464 с.

11. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Харьков, 2010, 131 с.

12. Yabluchansky N., Kulik A., Martynenko A. The heart rate variability (HRV) Point: Counterpoint discussion raises a whole range of questions, and our attention has also been attracted by the topic. J. Appl. Physiol., 2007, iss. 102, p. 1715.

13. Federico Lombardi, Timo H. Makikallio, Robert J. Myerburg, Heikki V. Huikuri. Sudden cardiac death: role of heart rate variability to identify patients at risk. Cardiovascular Research, 2001, vol. 50, iss.2, pp. 210–217.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/7.pdf