в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: 10.31071/kit2017.13.14


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 113–118


Автор(и) Ю.М. Пєнкін, В.Г. Кучеренко, О.Г. Литвинов, Г.І. Хара


Установа(ви) Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна


Назва статті Застосування програмно-апаратних засобів захисту інформації в телемедицині


Анотація (резюме)

Вступ. Для забезпечення цілісності даних за умови їх передачі в системах телемедицини у даний час використовуються два стандарти з протокольним типом захисту. Проте в комунікаційних мережах інших призначень широко використовуються більш ефективні і більш криптостійкі реалізації програмно-апаратного стандарту AES. У статті обговорено можливість застосування в рамках цього стандарту методу динамічної генерації ключів, що є закритими для користувачів, який може бути використано для захисту даних в телемедичних мережах.

Мета роботи. Модифікація алгоритму AES для захисту телемедичних даних у відкритих комп'ютерних мережах. Дослідження одного з можливих варіантів динамічної генерації ключа шифрування, що є закритим для кінцевих користувачів. Програмна та апаратна реалізація на практиці алгоритму, що досліджується.

Об'єкт і методи. Аналіз операцій у вигляді нелінійних перестановок елементів квадратних матриць і побудова множини перестановок із заданими властивостями. Моделювання алгоритмів, які запропоновано, з використанням персональних комп'ютерів (С ++ Microsoft Visual Studio). Побудова закритого каналу зв'язку у відкритій комп'ютерної мережі за допомогою застосування мікроконтролера типу MK20DX256VLH7 спільно з Wi-Fi модулем ESP8026).

Результати. Побудовано комп'ютерну модель запропонованого алгоритму і досліджено її можливості щодо захисту переданих у відкритій мережі даних. Створена програмно-апаратна реалізація алгоритму передачі даних в бездротовій мережі на засаді мікроконтролерів.


Ключові слова захист даних; криптоалгоритм; метод динамічної генерації ключа; телемедичні системи


Список літератури

1. Марценюк В. П., Клымук Н. Я., Гвоздецкая И. С. Проблема защиты телемедицинской информации: нормативно-правовые и организационные аспекты из опыта республики Польша. Медична інформатика та інженерія. 2016, N 3, сс. 44-55.

2. Майоров О. Ю., Білов Л. Б., Нєженський C. А. Інформаційні системи охорони здоров'я (госпітальні інформаційні системи) – дань моді чи необхідність (техніко-економічне обґрунтування упровадження програмного комплексу "C-Госпіталь®"). ISSN 1812-7231. Клиническая информатика и телемедицина. 2004, Т. 1, Вип. 1., сс. 1–12.

3. Мінцер О. П., Болгов М. Ю. Інформаційне відображення лікувально- діагностичного процесу на рівні логіки роботи з даними. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2007, Т. 5, N 2, сс. 128–138.

4. Юдін О. К., Корченко О. Г., Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних. К., Вид-во ТОВ "НВП" ІНТЕРСЕРВІС", 2009, 716 с.

5. Дубчак Л.О. Нечітка система захисту інформації в телемедицині. Системи обробки інформації. 2015, Вип. 8, сс. 97-101.

6. Венбо Мао. Современная криптография: теория и практика. Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2005., Изд. дом Вильямс, с. 763.

7. Молдовян А. А., Молдовян Н. А., Гуц Н. Д., Изотов Б.В. Криптография: скоростные шифры. Санкт- Петербург, 2002., изд-во БХВ-Петербург, 496 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/010.pdf