в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.14


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 113–118


Автор(и)

Ю. М. Пєнкін, В. Г. Кучеренко, О. Г. Литвинов, Г. І. Хара


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна


Назва статті

Застосування програмно-апаратних засобів захисту інформації в телемедицині


Анотація (резюме)

Вступ. Для забезпечення цілісності даних за умови їх передачі в системах телемедицини у даний час використовуються два стандарти з протокольним типом захисту. Проте в комунікаційних мережах інших призначень широко використовуються більш ефективні і більш криптостійкі реалізації програмно-апаратного стандарту AES. У статті обговорено можливість застосування в рамках цього стандарту методу динамічної генерації ключів, що є закритими для користувачів, який може бути використано для захисту даних в телемедичних мережах.

Мета роботи. Модифікація алгоритму AES для захисту телемедичних даних у відкритих комп'ютерних мережах. Дослідження одного з можливих варіантів динамічної генерації ключа шифрування, що є закритим для кінцевих користувачів. Програмна та апаратна реалізація на практиці алгоритму, що досліджується.

Об'єкт і методи. Аналіз операцій у вигляді нелінійних перестановок елементів квадратних матриць і побудова множини перестановок із заданими властивостями. Моделювання алгоритмів, які запропоновано, з використанням персональних комп'ютерів (С ++ Microsoft Visual Studio). Побудова закритого каналу зв'язку у відкритій комп'ютерної мережі за допомогою застосування мікроконтролера типу MK20DX256VLH7 спільно з Wi-Fi модулем ESP8026).

Результати. Побудовано комп'ютерну модель запропонованого алгоритму і досліджено її можливості щодо захисту переданих у відкритій мережі даних. Створена програмно-апаратна реалізація алгоритму передачі даних в бездротовій мережі на засаді мікроконтролерів.


Ключові слова

захист даних, криптоалгоритм, метод динамічної генерації ключа, телемедичні системи


Список літератури

1. Марценюк В. П., Клымук Н. Я., Гвоздецкая И. С. Проблема защиты телемедицинской информации: нормативно-правовые и организационные аспекты из опыта республики Польша. Медична інформатика та інженерія. 2016, N 3, сс. 44-55.

2. Майоров О. Ю., Білов Л. Б., Нєженський C. А. Інформаційні системи охорони здоров'я (госпітальні інформаційні системи) – дань моді чи необхідність (техніко-економічне обґрунтування упровадження програмного комплексу "C-Госпіталь®"). ISSN 1812-7231. Клиническая информатика и телемедицина. 2004, Т. 1, Вип. 1., сс. 1–12.

3. Мінцер О. П., Болгов М. Ю. Інформаційне відображення лікувально- діагностичного процесу на рівні логіки роботи з даними. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2007, Т. 5, N 2, сс. 128–138.

4. Юдін О. К., Корченко О. Г., Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних. К., Вид-во ТОВ "НВП" ІНТЕРСЕРВІС", 2009, 716 с.

5. Дубчак Л. О. Нечітка система захисту інформації в телемедицині. Системи обробки інформації. 2015, Вип. 8, сс. 97-101.

6. Венбо Мао. Современная криптография: теория и практика. Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2005., Изд. дом Вильямс, с. 763.

7. Молдовян А. А., Молдовян Н. А., Гуц Н. Д., Изотов Б. В. Криптография: скоростные шифры. Санкт- Петербург, 2002., изд-во БХВ-Петербург, 496 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/010.pdf