в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.13


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 105–112


Автор(и)

О. П. Ткаченко1, П. А. Ткаченко2, В. П. Бунь2


Установа(ви)

1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київ 2Национальный технический университет Украины "КПИ", Киев


Назва статті

Використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів


Анотація (резюме)

Вступ. Науково обґрунтовано використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів.

Мета роботи. Обґрунтування необхідності використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів.

Результати та обговорення. Наведено чотириосновні тематичні напрямки електронної охорони здоров'я: медичні інформаційні системи, телемедицина, дистанційне навчання, мобільна медицина. Встановлено, що мобільна медицина є новим міжсекторальним напрямком, що швидко розвивається. Представлено найвідоміші мобільні додатки, які застосовуються в ревматології, ортопедії, травматології, кардіології, пульмонології та гастроентерології.

Заключення. Доведено необхідність використання мобільних додатків пацієнтами, лікарями та студентами-медиками для навчання, здійснення ефективної фармакологічної корекції ревматоїдного артриту та його супутніх станів, а також управління електронною картою пацієнта, надання медичних консультацій і контролювання перебігу хронічних захворювань.


Ключові слова

медичні додатки, ревматоїдний артрит, коморбідні стани, лікарі, студенти-медики


Список літератури

1. Visser B. J., Korevaar D. A. and Nolan T. Mobile Medical apps: dangers and potential solutions. J. Telemed Telecare, 2013, vol. 19, no.4, pp. 229–230.

2. Symmons D., Watson K., Silman A., Hyrich K. Baseline comorbidity levels in biologic and standard DMARD treated patients with rheumatoid arthritis: results from a national patient register. Ann. Rheum. Dis., 2006, no.65, pp. 895–898.

3. Radner H., Smolen J. S., Aletaha D. Impact of comorbidity on physical function in patients with rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2010, vol.69, no.3, pp. 536–541.

4. Turesson C., McClelland L., Teresa J. H. No decrease over time in the incidence of vasculitis or other extraarticular manifestations in rheumatoid arthritis: Results from a community-based study. Arthritis Rheum., 2004, vol. 50, no. 11, pp. 3729–3731.

5. Белов Б. С., Балабанова Р. М., Манукяни С. Г. Коморбидные инфекции при ревматических заболеваниях: современное состояние проблемы. Науч.-практ. ревматол., 2006, N2, cc. 62–66.

6. Коваленко В. Н. Ревматоидный артрит. Диагностика и лечение. К., МОРИОН, 2001, 272 с.

7. Коваленко В. М., Борткевич О. П., Проценко Г. О. Нестероїдні протизапальні препарати: роль і місце в сучасній ревматологічній практиці на основі даних доказової медицини. Український ревматологічний журнал, 2006, N1, cc. 17–29.

8. Mitchell J. From Telehealth to e-health: the unstoppable rise of e-health. Commonwealth Department of Communications, Information Technology and the Arts, 1999, 57 p.

9. Lewis T. L., Wyatt J. C. mHealth and Mobile Medical Apps: A Framework to Assess Risk and Promote Safer Use. J. Med. Internet Res., 2014, vol. 16, no. 9, 210 p.

10. Hackethal V. 10 Top Mobile Apps for Rheumatoid Arthritis. The Journal of Musculoskeletal Medicine (Online), 2013.

11. Trinh J., Namil M., Weltmanet N. Examining the Impact of Providing Smartphones to Patients from a Managed Care Perspective: A Systematic Review. RAD, 2016, no. 1642, 1 p.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/012.pdf