в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.11


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 102–107


Автор(и)

Ю. М. Пєнкін1, В. О. Катрич2, Д. Ю. Пeнкін2, М. В. Нестеренко2


Установа(ви)

1Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна


Назва статті

Симулятор впливу поздовжньої магнітної хвилі для біохімічних досліджень


Анотація (резюме)

Вступ. В останні роки спостерігається інтенсивне зростання дослідницького інтересу до вивчення поздовжніх електромагнітних хвиль. Окремим для медичних програм є напрям досліджень про вплив поздовжніх хвиль на біохімічні об'єкти. Однак у даний час відсутні експериментальні пристрої, що надають дослідникам можливості контролю потужності таких хвиль і варіації їх частоти.

Мета роботи. Обґрунтування можливості практичної реалізації симулятора для процесу поширення поздовжньої магнітної хвилі в діелектричному зразку.

Об'єкт і методи. Концепція експериментального симулятора базується на результатах, що отримані авторами раніше за допомогою строгих електродинамічних методів.

Результати. Обґрунтовано концепцію створення симулятора впливу поздовжньої магнітної хвилі на діелектричний зразок за умов контролю потужності впливу і управління частотою хвильового процесу. Симулятор пропонується реалізувати на базі двоканального зчленування прямокутних хвилеводів. Симуляція хвильового процесу ґрунтується на циклічних переміщеннях діелектричного тіла всередині хвилеводного сегменту в квазістаціонарному магнітному полі, яке локалізовано в області щілин зв'язку.


Ключові слова

поздовжня магнітна хвиля, симулятор хвильового процесу, хвилеводний пристрій


Список літератури

1. Агеев И. М., Шишкин Г. Г. Продольные волны. М., МАИ, 2014, 272 с.

2. Hertz H. Untersuchungen Über die Ausbreitung der elektrischen Kraft. Leipzig, 1894, 34 s.

3. Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М. Наука, 1969, 683 с.

4. Monstein C. and Wesley J. P. Observation of scalar longitudinal electrodynamic waves. Europhysics Letters, 2002, vol. 59, no. 4, pp. 514–520.

5. Абдулкеримов С. А., Ермолаев Ю. М., Родионов Б. Н. Продольные электромагнитные волны. Теория, эксперименты, перспективы применения. М., МГУЛ, 2003, 171 с.

6. Богданов В. П., Нефедов Е. И., Протопопов А. А. Анализ мутагенного и стимулирующего действия продольных электромагнитных излучений. Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ, 2000, т.8, № 1–2 (27), сс. 37–41.

7. Penkin Yu. M., Berdnik S. L., Katrich V. A. and Nesterenko M. V. Influence of a Dielectric Insert on Energy Characteristics of a Cruciform Waveguide Junction. In Proc. XXI-th Inter Seminar/Workshop "Direct and Inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED)", 2016, pp. 42–45.

8. Nesterenko M. V., Katrich V. A., Penkin D. Y., Berdnik S. L. and Kijko V. I. Electromagnetic waves scattering and radiation by vibrator-slot structure in a rectangular waveguide. Progress in Electromagnetics Research, M, 2012, pp. 69–84.

9. Nesterenko M. V., Katrich V. A., Penkin Yu. M. and Berdnik S. L. Analytical and Hybrid Methods in Theory of Slot-Hole Coupling of Electrodynamic Volumes. New York. Springer Science+Business Media, 2008, 146 p.

10. Яцук Л. П., Жиронкина А. В., Катрич В. А., Пенкин Ю. М. Решение задачи возбуждения прямоугольного волновода магнитным током. Изв. вузов. Радиоэлектроника, 1987, т. 30, № 5, cc. 37–41.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/011.pdf