в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 86-89


Автор(и)

М. Д. Кац


Установа(ви)

Східно-український національний університет ім. В. Даля, Рубежанська філія, Северодонецьк, Україна

Інститут Медичної Інформатики і Телемедицини, Харків, Україна


Назва статті

Використання штучного інтелекту для розробки методів диференціальної діагностики усередині груп важкорозрізнюваних захворювань


Анотація (резюме)

У даній роботі представлений новий метод математичного моделювання складних систем, названий методом "мозаїчного портрету". За допомогою цього методу вирішується головна задача штучного інтелекту — одержання нових системних знань з експериментальних даних.

У медицині за допомогою методу "мозаїчного портрету" вирішується задача формальної побудови безлічі специфічних для кожної хвороби симптоміввкомплексів (диференціальних синдромів) усередині групи близьких по проявах захворювань.

Дається опис універсальної комп'ютерної системи "Диференціальна діагностика", у яку можливо ввести "мозаїчну модель" для будььякої групи хвороб, що є важкорозрізнюваними.

На цій основі був розроблений ряд діагностичних медичних інтелектуальних систем.


Ключові слова

медичні інтелектуальні системи, постановка діагнозу, прогноз результату захворювань


Список літератури

1. C. Naylor, Build your own expert system. John Wiley & Sons Ltd., Chrichester, 1988. 285 pp.

2. D. A. Waterman, A guide to expert systems. Addison — Wesley Publishing Company Inc., 1986. 388 pp.

3. J. L. Lauriere, Intelligence artificielle. Resolution de problemes par l'Homme et la machine. Eyrolles, Paris. 1987. 568 pp.

4. Г. М. Яковлев, В. Н. Ардашев, М. Д. Кац, Т. А. Галкина, Метод "мозаичного портрета" в прогнозировании инфаркта миокарда. Кардиология, 1981, №6.

5. Прогноз исхода и осложнений острого инфаркта миокарда (под редакцией В. П. Малыгина). Москва, Воениздат, 1987, с. 126.

6. Л. М. Цогоева, Дифференциальная диагностика и особенности лечения разнообразных форм пневмонии у пациентов с ожоговой болезнью. Автореферат кандидатской диссертации, Харьков, 1991.

7. В. С. Зайцев, Состояние микроциркуляции и реологические свойства крови при гипертонической болезни, хроническом гломерулонефрите и пиелонефрите. Автореферат кандидатской диссертации, Ленинград, 1984.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/19.pdf