в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 90-94


Автор(и)

М. Ю. Антомонов


Установа(ви)

Відділ медичної інформатики, Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України, Київ


Назва статті

Математичні аспекти інформаційних технологій при аналізі системи "навколишнє середовище — здоров'я населення"


Анотація (резюме)

Викладено проблеми, що пов'язані з математичним та інформаційним аналізом даних, які виникають на всіх етапах медико-екологічних досліджень: отримання інформації, її представлення, математичної обробки, аналізу даних і представлення результатів дослідження.

Розглянуто залежність методів обробки від типів даних, що відносяться до однієї з наступних шкал: номінальної (найменувань), рангової (порядкової), інтервалів і відносин (абсолютної). Запропоновано варіанти взаємних перетворень різнотипних даних і математичні методи, що прийнятні для відповідних типів даних.

Уведено класифікацію задач медико-екологічних досліджень і розглянуто математичні методи, що можуть бути використані для їх вирішення.


Ключові слова

медико-екологічні дослідження, типи даних, математичні методи


Список літератури


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/20.pdf