в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 2, 2004, Pages 181-188


Автор(и)

В. В. Гнездицький, Є. Є. Генріхс, В. В. Киликовський, О. С. Корєпіна


Установа(ви)

Інститут неврології РАМН Москва, Росія

Кафедра медичної інформатики і кібернетики РДМУ, Москва, Росія


Назва статті

Будування вирішального правила для оцінки ризику вегетативних пароксизмів за даними шкірно-симпатичних викликаних потенціалів


Анотація (резюме)

Шкірні симпатичні викликані потенціали були досліджені у 32 здорових людей і 33 хворих з вегетативними пароксизмами різної інтенсивності. Для розширення можливостей практичного використання методу шкірно-симпатичних викликаних потенціалів у діагностиці вегетативних порушень були розроблені вирішальні правила, на основі яких за даними шкірно-симпатичних викликаних потенціалів є можливість визначити групу осіб, які мають ризик появи вегетативних пароксизмів. Використання ціх вирішальних правил до дослідженої групи показало вірність віднесення у 88 % випадків до групи здорових або хворих зі схильністю до вегетативних пароксизмів.


Ключові слова

вегетативні пароксизми, ризик виникнення, ШСВП


Список літератури

1. Вейн А. М. Заболевания вегетативной нервной системы: Руководство для врачей. Москва, 1991. 621 с.

2. Вейн А. М., Данилов А. Б. Диагностическое значение вызванных кожных симпатических потенциалов Журн. Невропатологии и психиатрии. 1992. т. 92, №5. с. 3–6.

3. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Москва, 1999. 459 с.

4. Гнездицкий В. В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Изд-во ТГРУ, 1997, 252 с.

5. Гнездицкий В. В., Генрихс Е. Е. Кошурникова Е. Е. Корепина О. С. ЭЭГ и вегетативные вызванные потенциалы : анализ центрального звена вегетативной регуляции. Ж. Функциональная диагностика 2004. №3, 67–77.

6. Данилов А. Б. Сегментарные вегетативные механизмы в патогенезе и синдромообразовании психовегетативных пароксизмальных расстройств Дисс. на соискание ученой степени д.м.н., М., 1994.

7. Котельников С. А., Михайленко А. А. Одинак М. М. Механизмы формирования вызванных вегетативных потенциалов VII Всерос. съезд неврологов. Нижний Новгород, 1995, № 444 с. 22–26.

8. Михайленко А. А., Одинак М. М., Иванов Ю. С. и др. Закономерности изменения вызванного кожного вегетативного потенциала при заболеваниях нервной системы Журн. Неврологии и психиатрии. 1997. т. 97, №4. с.58 – 61.

9. Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. Л. Медицина, 1983. 296 с.

10. Одинак М. М., Михайленко А. А., Шустов Е. Б. Вегетативные пароксизмы: патогенез, диагностика, лечение. Воен. мед. Журнал. 1996. Т. 317, № 11. с. 37–45.

11. Одинак М. М., Котельников С. А., Шустов Е. Б. Вызванные кожные вегетативные потенциалы (методическое пособие). Санкт–Петербург, Иваново, 1999.– 42 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_2/11.pdf