в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 32-36


Автор(и)

О. В. Фролов


Установа(ви)

Республіканський науково-практичний центр "Кардіологія", Мінськ, Бєларусь


Назва статті

Варіабельність і стійкість — важливіші властивості серцево-судинної системи


Анотація (резюме)

Мета роботи — вивчання стійкості серцево-судинної системи спортсменів, здорових осіб та страждаючих на ішемічну хворобу сердца за даними варіабельності серцевого ритму. Обстежено 137 осіб в покої, при фізичних навантаженнях і в післяопераційному періоді.

Зменшення параметрів варіабельності серцевого ритму SDNN, MxDMn і HF супрводжує перехід від норми до патології. Зниження чутливості параметрів варіабельності серцевого ритму при навантаженні, а також після операції АКШ наочно відображає втрату стійкості. Депресія ритму з симпатоадреналовою домінантою є маркером несприятливих завершень після АКШ.

Погіршення регуляторних якостей призводить до втрати стійкості серцево-судинної системи при дії зовнішніх навантажень. Ступень порушень параметрів варіабельності серцевого ритму пов'язана зі стадією розвитку патологічного процесу.


Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, серцево-судинна система, стійкість


Список літератури

1. Амосов Н. М., Лищук В. А., Пацкина С. А., Палец Б. Л., Лиссов И. Л. Саморегуляция сердца. Наукова думка, Киев. 1969. 170 c.

2. Антомонов Ю. Г. Моделирование биологических систем (справочник). Наукова думка, Киев. 1977. 260 c.

3. Баевский Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, теория и практика Клиническая информатика и Телемедицина. Харьков. 2004. №1. C. 54–64.

4. Боткин С. П. Курс клиники внутренних болезней. Том 1. М., Медгиз, 1950.

5. Воронков В. Г., Богачева Н. В. Клiнiчне значення варiабельностi серцевого ритму при хронiчнiй серцевiй недостатностi Вiсник Харькiвского нацiонального унiверситета iм. Каразина. № 581. Медицина, випуск 5. 2003. с. 42–43.

6. Лищук В. А. Математическая теория кровообращения. М., Медицина, 1991. 256 с.

7. Мартыненко А. В. Нелинейные методы анализа вариабельности сердечного ритма Вiсник Харкiвского нацiонального унiверситету iм. Каразина. № 581. Медицина, випуск 5. 2003. с. 67–68.

8. Сидоренко Г. И., Фролов А. В., Котова О. В., Станкевич В. И. Новая функциональная нагрузочная (стохастическая) проба и перспективы ее применения Кардиология. № 1. том 44. 2004. C. 14–20.

9. Федоров В. Ф. Соотношение количественных параметров ритма сердца и кровотока в задачах функциональной диагностики Вiсник Харкiвского нацiонального унiверситету iм. Каразина. № 581. Медицина, випуск 5. 2003. с. 88.

10. Энциклопедия кибернетики. В 22х томах. Главная редакция УСЭ, Киев. 1974.

11. Яблучанский Н. И., Кантор Б. Я., Мартыненко А. В. Вариабельность сердечного ритма в современной клинике. Харьков, 2001.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/7.pdf