в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 37-41


Автор(и)

П. О. Гарькавий, М. І. Яблучанський, О. В. Мартиненко


Установа(ви)

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Факультет фундаментальної медицини, Україна


Назва статті

Статеві особливості реакції показників варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців при перехідних процесах


Анотація (резюме)

Вивчена залежність зміни показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) під час переходу із клино- в ортостаз у здорових добровольців із використанням технології аналізу параметрів нелінійності. Обстежено 20 добровольців віком 20±1,3 років. Серед показників ВСР оцінювали загальну потужність спектру (ТР), та її складові у доменах дуже низьких частот (VLF), низьких частот (LF), високих частот (HF) та співвідношення LF/HF. За основу дослідження покладено метод інтегральної апроксимації, який було реалізовано на комп'ютерному електрокардіографі CardioLab+ (ХАІІмедіка). Пацієнтів було розділено на групи в залежності від статі. Дані були оброблені методами параметричної та непараметричної статистики. Результати показали, що у клиностазі у чоловіків ТР, VLF та HF вищі, співвідношення LF/HF нижче, а LF порівняні з відповідними показниками у жінок. Дисперсія усіх показників у чоловіків вища. При перехідному процесі ТР, VLF та LF у обох статей зростаютьта HF — зменшується. Ступінь зниження останнього у чоловіків більше, а його дисперсія значно нижче, ніж у жінок. LF/HF та його дисперсія у чоловіків збільшується в більшій ступені, ніжу жінок. В ортостазі ТР, VLF, LF, HF в обох статей знижуються. Дисперсія ТР та LF вища у чоловіків, а VLF та HF відповідні у обох статей. LF/HF та його дисперсія збільшуються більш різко у чоловіків, ніж у жінок. Найбільш суттєві відмінності у показниках ВСР між чоловіками та жінками виявляються при перехідних процесах, що вказує на важливість їх цілеспрямованого аналізу.


Ключові слова

ВСР, перехідний процес, статеві особливості реагування


Список літератури

1. Яблучанский Н. И., Кантор Б. Я, Мартыненко А. В., и др. Вариабельность сердечного ритма. Донецк, Будень, 1997.

2. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В., Исаева А. С. Основы практического применения неинвазивной технологии исследования регуляторных систем человека. Харьков, Основа, 2000.

3. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В., Исаева А. С. Исследуем регуляторные процессы. Для настоящих врачей Харьков, 2005.

4. Coumel P., Maison-Blanche P., Catuli D. Heart rate and heart rate variability in normal young adults. J. Cardiovasc Electrophysiol. 1994, 5, 899–911.

5. Fagard R. H., Pardaens K., Staessen J. A. Influence of demographic, anthropometric and lifestyle characteristics on heart rate and its variability in the population. Journal of Hypertension., 1999, 17(11), 1589–1599.

6. Jasson S., Medigue C., Maison-Blanche P., at al. Instant Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability During Orthostatic Tilt Using a Time-/Frequency-Domain Method. Centre de Rythmologie, Hopital Lariboisiere (P.M.B., P.C.).

7. Montano N., Ruscone T. G., Porta A., at al. Power spectrum analysis of heart rate variability to assess the changes in sympathovagal balance during graded orthostatic tilt. Circulation. 1994, 90, 1826–1831.

8. Strumillo P., Blaszczyk J. HRV parameters in normal adults and children. J. Cardiovasc Electrophysiol. 1996, 8, 644–653.

9. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability, standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Eur. Heart J.. 1996, 17, 354–381.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/8.pdf