в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 51-55


Автор(и)

О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина


Установа(ви)

Дніпропетрівський національний університет, Україна


Назва статті

Сегментація медичних радіологічних зображень з низькою контрастністю методом просторово-резонансного відображення


Анотація (резюме)

Описан принципово новий метод аналізу радіологічних зображень, який сочетає високу чутливість до виділення низькоконтрастних патологічних ділянок з високою стабільністю до впливу анатомічних шумів. Суть методу полягає в сопоставлені кожному пікселу аналізуемого зображення деякого віртуального ціфрового фільтру, коефіцієнтами якого є значення яскравостей цього зображення. У якості інформативних ознак використовиваються амплітуди і частоти екстремальних крапок амплітудно–частотноі характеристики і функціі груповоі функціі затримки цього фільтру. Представлені експериментальні результаті перевірки працездатності методу на прикладах рентгеновськоі компьютерноі томографіі і маммографіі, показали високу інформативність нового методу у випадках коли відомі методи аналізу не дали ніяких позитивних результатів.


Ключові слова

обробка радіологічних зображень, просторий резонанс, низький контраст, сегментація, чутливість, фазова характеристика


Список літератури

1. Jain A. K. Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, New York, 1989.

2. Akhmetshin A. M. Increasing sensitivity of a multispectral MR image analysis based on pseudocoherent holographic interferometry imaging method. Proc. SPIE Biomonitoring and Endoscopy Technologies, 2001, vol. 4158, pp. 225–235.

3. Akhmetshin A. M. Low contrast biomedical image multiresolution analysis based on virtual pseudocoherent wave field inversion imaging method. Proc. SPIE Optical and Imaging Techniques for Biomonitoring, 1998, vol. 3567, pp. 108–117.

4. Akhmetshin A. M., Akhmetshina L. G. Sensitive segmentation of low contrast imultispectral image on base multiparameter spaceeresonance imaging method. Proc. SPIE Intelligent Robots and Computer Vision XX: Algorithms, Techniques and Active Vision, 2001, vol. 4572, pp. 279–290.

5. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М. Мир, 1990.

6. Ахметшина Л. Г. Сегментация низкоконтрастных изображений геофизических полей: метод пространственно-резонансного Фурье-отображения. Науковий Вісник НГУ. Дніпропетровськ. 2004. №2. с. 37–41


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/10.pdf