в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 67-69


Автор(и)

В. З. Свиридюк, Ю. Й. Гумінський, А. В. Олійниченко, С. В. Степанова, В. Й. Шатило


Установа(ви)

Кафедра післядипломної освіти лікарів за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина" Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Житомир, Україна

Кафедра нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна


Назва статті

Використання інформаційних технологій, антропометрії та органометрії в практиці сімейного лікаря


Анотація (резюме)

В роботі, на прикладі вираховування індексу маси тіла та диференціальної діагностики абдомінального і глютеофеморального типів ожиріння, показані переваги використання сучасних комп'ютерних технологій, обробки даних антропометрії за допомогою програми Excel в практиці сімейного лікаря. Підкреслюються переваги комп'ютерних технологій при обробітку великих масивів даних органометрії людини в нормі і патології, отриманих за допомогою сучасних інструментально-апаратних способів візуалізації і визначення розмірів внутрішніх органів, таких як: магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, ангіографія, ультрасонографія і т.п.


Ключові слова

антропометрія, органометрія, комп'ютерні технології в медицині, сімейна медицина


Список літератури

1. Степанова С., Гумінський Ю., Волков С., Свиридюк В. Використання сучасних комп'ютерних технологій в антропометрії. VIII Міжнародний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу., Тернопіль., 2004., С.174.

2. Дворяшина И. В., Иванова Т. Н., Рогозина И. А., Коробицын А. А. Компьютерная томография и антропометрические измерения в диагностике висцерального ожирения у мужчин. Проблемы эндокринологии., 2001., №3., с. 18–22.

3. Лікування та діагностика в таблицях та схемах. Діагностика і лікування., 2001., №3., с. 58–59.

4. World Health Organization. Prevention and management of the global epidemic оf obesity. Report of the WHO consulting on obesity., Geneva. WHO, 1998.

5. Воронко А. А. Ожиріння як складова частина метаболічного синдрому Х Проблеми військової охорони здоров'я., Київ., 2000. с. 107–110.

6. Тронько М. Д., Єфімов А. С., Кравченко В. І., Паньків В. І. Епідеміологія цукрового діабету., Київ. 1996., 152 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/13.pdf