в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 64-68


Автор(и)

Л. П. Дорохова, І. В. Пестун, О. Ю. Рогуля


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Україна


Назва статті

Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі


Анотація (резюме)

Обґрунтовано можливість та необхідність застосування імітаційного моделювання для покращання якості обслуговування покупців лікарських засобів в аптечних закладах. Опрацьовано постановку завдання з урахуванням специфіки торгівлі фармацевтичною продукцією. Визначено склад, розроблено та реалізовано відповідну комп'ютерну імітаційну модель. Наведено напрямки її подальшого розвитку та вдосконалення.


Ключові слова

імітаційне моделювання, аптечний заклад, імітаційна модель обслуговування покупців


Список літератури

1. Мнушко З. М., Софронова І. В. Аналіз напрямків досліджень з економіки, менеджменту та маркетингу в фармації. Вісник фармації. 2004. № 4. с. 53–58.

2. Громовик Б. П., Мокрянін С. М. Проблемні питання логістичного обслуговування споживачів лікарських засобів. Фармац. журн. 2007. № 5. с. 14–18.

3. Пестун І. В., Мнушко З. М., Преснякова В. В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в фармації. Фармац. журн. 2007. № 1. с. 9–14.

4. Толочко В. М. Управління фармацією. Х., Видавництво НФаУ, 2004. 386 с.

5. Дорохова Л. П. Модель в управлінні. Фармацевтична енциклопедія. К., Моріон, 2005. с. 519–520.

6. Довгань С. М. Математичне моделювання в маркетингу. Дніпропетровськ, 2002. 194 с.

7. Кельтон В. Д., Лоу А. М. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. СПб., Питер, Киев, Издательская группа BHV, 2004. 847 с.

8. Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование: теория и технологии. М. Альтекс, 2004. 384 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/15.pdf