в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 75-80


Автор(и)

В. Є. Доброва1, М. Г. Старченко2, Т. В. Саєнко2


Установа(ви)

1Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

2ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна


Назва статті

Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату "Альтабор"


Анотація (резюме)

У роботі представлено методику використання однофакторного дисперсійного аналізу для оцінки переносимості трьох доз препарату "Альтабор". Проведено порівняння параметрів загального та біохімічного аналізів крові, показників коагулограми для трьох груп. Встановлено, що збільшення однократної дози не вплинуло на показники загального аналізу крові. Статистично значущі відмінності спостерігалися для двох з десяти параметрів біохімічного аналізу крові та трьох з чотирьох параметрів коагулограми. Використання однофакторного дисперсійного аналізу при дослідженні препарату "Альтабор" дозволило виявити тенденції впливу фактору збільшення дози, які були враховані при оцінці переносимості одноразової дози препарату та у подальших дослідженнях переносимості курсової дози.


Ключові слова

клінічні дослідження, переносимість, препарат "Альтабор", дисперсійний аналіз


Список літератури

1. Клинические испытания лекарственных средств. Под ред. В. И. Мальцева, Т. К. Ефимцевой, Ю. Б. Білоусова, В. Н. Коваленко. 2-е Изд., перераб и доп. К., МОРИОН, 2006. 450 с.

2. Мохов О. И. Объективизация достоверности при планировании и оценке результатов клинических исследований. Качественная клиническая практика 2001. № 2. Режим доступу до журн. http://journals.medi.ru/99102.htm

3. Чубенко А. В., Бабич П. Н., Лапач С. Н., Ефимцева Т. К., Мальцев В. И. и др. Принципы применения статистических методов при проведении клинических испытаний лекарственных средств: Методические рекомендации. К., Издательский дом "Авиценна", 2003. 60 с.

4. Доброва В. Є. Статистичне забезпечення клінічних досліджень на першій фазі. Клінічна фармація в Україні, Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків 6–7 листоп. 2008 р. М-во охорони здоровя України, Нац. фармац. ун-т. Х., 2008. с. 133.

5. D'Agostino R. B. Sr., Massaro j., Sullivan L. Noninferiority trials: design concepts and issues: the encounters of academic consultants in statistics. Stat Med 2003 2003. Р. 169–186.

6. Chan A. W., Hrobjartsson A., Haahr M. T., Gytzsche P. C., Altman D. G. Empirical evidence for selective reporting of outcomes sn randomized trials comparison of protocol published articles. JAMA 2004. № 291– 2004. Р. 2457-2465.

7. Pidal J., Chan A. W., Hrobjartsson A., Forfang E., Altman D. G., Gytzsche P. C. Comparison of descriptions of allocation concealment in trial protocols and the published reports: cohort study. BMJ 2005 № 330. 2005. Р. 1049–1052.

8. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях. К., Морион, 2002. 160 с.

9. Соло Р., Джонсон Х., Бил К. Экспериментальная психология: практический курс. СПб., ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. 528 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/17.pdf