в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 89-97


Автор(и)

В. О. Ліщук


Установа(ви)

Науковий Центр серцево-судинної хірургії ім. А. Н. Бакулєва РАМН

Проблемна комісії "Медична та біологічна кібернетика та інформатика" РАМН, Москва


Назва статті

Організація фізіологічних систем, яка забезпечує цілісність


Анотація (резюме)

Центральна нервова система (ЦНС) управляє функціями серцево-судинної системи (ССС) за допомогою зміни властивостей, змінюючи судинний опір, збудливість серця, еластичність і т.п. Мета дослідження — у визначенні алгоритму управління. Відносини між оцінками функцій і властивостей досліджені в експериментах на тваринах (101 дослідження на собаках) і при лікуванні хворих (14000 спостережень). Аналіз даних проводився безпосередньо в ході експериментів в реальному часі. При поверхневій анестезії кореляція була вираженою (≈ –0, 5). При глибокій анестезії, коеф. кореляції був незначним. Абсолютна величина коеф. кореляції менше ±0, 2. Ці відносини мали місце в експери-менті та клініці. Імітація отриманих відносин на моделі дозволяє пояснити їх. ЦНС збільшує можливості авторегуляції системи з більшою помилкою регулювання і зменшує — з меншою помилкою. Це свідчить про те, що нервова система (крім "центральної команди"), не управляє функціями автономних локальних функціональних систем (ФС). ЦНС організовує доцільні взаємодії ФС організму. Організація цих взаємодій зрівнює помилки авторегуляції ФС. У результаті допустимі перешкоди можуть бути більшими. Ця організація породжує нову якість — цілісність. Цілісність полягає в тому, що кожна автономна ФС необхідна для життєздатності всіх і всі разом — для кожної.


Ключові слова

функціональні системи, об'єднання систем, помилки авторегуляції, цілісність, єдність, зрівнювання, організація


Список літератури

1. П. К. Анохин Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М. АН СССР, 1971. 157 с.

2. Физиология. Курс лекций. Под ред. К. В. Судакова. М. Медицина, 2000. с. 355.

3. Смирнов А. Н. Элементы эндокринной регуляции. Под. ред В. А. Ткачука. М. ГЭОТАР-Медиа. 2008. 352 с.

4. Майоров О. Ю. Фенченко В. Н. Про обчислення параметрів детермінованого хаосу при дослідженні біоелектричної активності мозку. Ж. Клиническая информатика и телемедицина, 2007. с. 3–9.

5. Майоров О. Ю. Нейродинамическая структура системных механизмов устойчивости к эмоциональному стрессу. Диссерт. доктора мед. наук. Москва, 1988. 486 c.

6. Huxley V. Regulation of arterial blood pressure Лекции в ун-те Миссури, 2000. http://web.missouri.edu/~huxleyv/bloodpressure2000.html.

7. Bogle P. Control of blood pressure Лекция в Мичиганском университете, 2005 http://www.emunix.emich.edu/~bogle/blood_pressure.html

8. Бураковский В. И и др. Применение математических моделей в клинике сердечно-сосудистой хирургии. М. Машиностроение, 1980.

9. Лищук В. А. Бокерия Л. А., Математические модели и методы в интенсивной терапии: сорокалетний опыт. К 50-летию НЦССХ им. А. Н. Бакулева. Части 1–4. Клиническая физиология кровообращения. 2006–2007.

10. Лищук В. А. Математическая теория кровообращения. М. Медицина, 1991. 256 с.

11. Лищук В. А. Построение алгоритма функционирования сердца. Автоматика. 1967. №3. с. 60–76.

12. Listschuk W. A., Die Selbstreguliering des Herzens. Der Mensch als Regler. VEB Verlag Technik Berlin 1970, p. 43–68.

13. Heldt T., Shim E. B., Kamm R. D., Mark R. G. Computational models of cardiovascular function for analysis of post-flight orthostatic intolerance. Lecture. Massachusetts Institute of Technology. 2006.

14. Велихов Е. П. Простое и сложное в программировании Авт. предисл. М. Наука, 1988. 176 с.

15. Бокерия Л. А., Лищук В. А. Концепция регуляции сердечно-сосудистой системы — от управления функциями к согласованию возможностей. Части 1–4. Физиологические предпосылки. Клиническая физиология кровообращения. №2, 3, 4. 2008, №2 2009.

16. Велихов Е. П., Бетелин В. Б., Кушнеренко А. Г. Промышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании. М. Энергоиздат, 2007. 100 с.

17. Cannon W. B. The wisdom of the body. N. Y. Kegan Paul French, 1932. 201 p.

18. Лищук В. А. Опыт применения математических моделей в лечении больных после операций на сердце. Вестн. АМН СССР. 1978. №11. с. 33–49.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/89-97_Lishuk.pdf