в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 7-9


Автор(и)

О. В. Мартиненко1, М. В. Мартиненко2


Установа(ви)

1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна

2Харківський національний економічний університет, Україна


Назва статті

Математичний підхід до інформації і знання


Анотація (резюме)

У статті введена базова аксіоматика математичної теорії інформації: від елементарного інформаційного обсягу та точкової інформації, до інформаційного ансамблю довільного обсягу та складності. Показано, що поточна конфігурація інформаційного ансамблю співвідносить його зміст з простором, який конфігурація займає в даний момент часу. Представлені співвідношення для щільності інформації в будь-якій точці ансамблю та зазначено, що при певних припущеннях щільність інформації визначається тільки історією інформаційного ансамблю. Записаний принцип збереження інформації для інформаційно відкритого ансамблю і отримано вираз другого закону термодинаміки для випадку трансформації інформації в енергію. Наведено оцінку ефективності трансформації інформації в енергію і показано, що "знання" в простій фізичної системі — це частина інформації, яка може бути трансформована в енергію відповідно до законів термодинаміки. Надано імовірнісне трактування ефективності інформаційно-енергетичної трансформації, яка вводить величину знання через формулу для інформації Шеннона. Представлені співвідношення є базовими для розуміння і викладання прикладних дисциплін інформатики, наприклад, медичної інформатики.


Ключові слова

інформація, закон збереження, термодинаміка, знання


Список літератури

1. N. Wiener. Cybernetics. MIT Press, 1965. 212 p.

2. S. Toyabe, T. Sagawa, M. Ueda, E. Muneyuki, and M. Sano. Experimental demonstration of information-to-energy conversion and validation of the generalized Jarzynski equality, Nature Physics 6, 988 (2010).

3. C. Truesdell. A first course in rational continuum mechanic. Academic Press, 1976. 295 p


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/martynenko_2.pdf