в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 10-15


Автор(и)

І. Хаїмзон, Є. Бондарчук


Установа(ви)

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Україна


Назва статті

Електрофізіологічна модель серця (віртуальне серце)


Анотація (резюме)

У рамках існуючої технології комп'ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму людини PureMedSim розроблена електрофізіологічна модель серця (віртуальне серце). Дана модель серця дає можливість спостерігати і вивчати картину серцевих скорочень в реальному масштабі часу, включаючи всі необхідні клітинні механізми: генерацію біопотенціалів дії окремими клітинами різних відділів серця, зміну іонного вмісту конкретної клітини конкретного відділу і відповідний цьому стан іонних каналів даної клітини, генерацію електрокардіограми у реальному масштабі часу, механізми виникнення порушень ритму.


Ключові слова

комп'ютерне моделювання в медицині, медичні симулятори, електрофізіологія


Список літератури

1. Слевин М. Б. Практика системного моделирования в медицине. 2, 2002. 167 с.

2. Edvard H. Shotliffe, Leslie E. Perreoult Medical Informatics. Computer applications in health care. Addison Wesley. 2002. 720 p.

3. Гельман В. Я. Медицинская информатика. Санкт-Петербург, 2002. 468 с.

4. Мороз В. М., І. І. Хаїмзон, Є. П. Бондарчук. Система комп'ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму людини. Клиническая информатика и телемедицина. 2004. №2. с. 249–253.

5. Stuart Ira Fox. Human Physiology. New-York, Mogrow-Hill, 2004. 726 p.

6. Thomas Fischer Weiss. Cellular biophysics. The MIT Press Cambridge. 2006. 680 p.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/khayimzon_3.pdf