в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 16-20


Автор(и) Ю. Є. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гур'янов, Ю. Г. Вихованець


Установа(ви)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна


Назва статті Моделювання механізмів саморегуляції вертикальної пози людини


Анотація (резюме)

У статті проведено аналіз фрактальної розмірності стабілограм 184 здорових волонтерів віком 18–21 років. У межах моделі "open-loop" і "close-loop", запропонованої Collins J. J. та співавт., встановлено два механізми контролю підтримки вертикальної пози на часових інтервалах 0.20–0.50 с та 1.01–1.20 с.

Показано, що більш низьким значенням показника Херста на часових інтервалах 0.20–0.50 с відповідає більш висока активність "постуральних м'язів". Це пояснюється тим фактом, що більш треновані м'язи потребують менше зусиль для підтримки вертикальної пози.


Ключові слова стабілометрія, показник Херста, метод Stabilogram diffusion analysis, open-loop control, closed-loop control


Список літератури

1. Казаков В. Н., Лях Ю. Е., Уманский В. Я. Стабилометрия как метод объективной оценки двигательной активности человека. Архив клинической и экспериментальной медицины, 1998, т. 7, №1. с. 56–59.

2. Лях Ю. Е. с соавт. Амплитудно–частотные характеристики колебаний центра тяжести человека в различных условиях сенсорного контроля. Cучасні проблеми біофізики. Донецьк. 2001. с. 176–187.

3. Лях Ю. Є., Гур'янов В. Г., Вихованець Ю. Г. Аналіз фрактальної розмірності біомедичних процесів. Медична інформатика та інженерія, 2008, №3. с. 41–45.

4. Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Горшков О. Г. Расчеты показателя Херста алгоритмами Stabilogram diffusion analysis и detrendent fluctuation analysis. Український журнал телемедицини та медичної телематики, 2009, Т7, №1. с. 48–52.

5. Горшков О. Г., Реброва С. А. Аналіз стабилограмм методом Херста. Питания експериментальоi та клiничноi медицины, 2009, Т2, №13. с. 141–146.

6. Collins J. J., De Luca C. J. Open-loop and closed-loop control of posture: a random-walk analysis of center-of-pressure trajectories. Exp Brain Res, 1993, № 95. p. 308–318.

7. Carrie A. Laughton, Mary Slavin, Kunal Katdare, Lee Nolan. Aging, muscle activity, and balance control: physiologic changes associated with balance impairment. Gait and Posture, 2003, № 18. с. 101–108.

8. Лях Ю. Е., Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста. Клиническая информатика и телемедицина, 2009, Т5, №6. с. 6–9.

9. Лях Ю. Е., Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. Биокибернетические механизмы саморегуляции устойчивости и поддержания вертикальной позы (нейросетевой анализ). Нейронауки: Теоретичні та клінічні аспекти, 2010, т. 6, №2. с. 28–32.

10. Федер Е. Фракталы. Москва "МИР", 1992 г. 123с.

11. Лях Ю. Е., Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. Оценка степени организации поступального движения с помощью показателя Херста. Материалы IV межнародной научно-технической конференции "Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии" БФФХ-10 Севастополь, 2010, т. 2. с. 235–237.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/lyakh_4.pdf