в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 50-57


Автор(и)

О. І. Орлов1, Р. М. Баєвський1, В. І. Пугачов2, А. П. Берсенєва1, А. Р. Баєвський3 А. Г. Чернікова1, Т. А. Зенченко1


Установа(ви)

1Інститут медико-біологічних проблем РАН, Москва, Росія

2"Biocom Technologies", Поулсбо, США

3Autosun Нealth Technology Inc., Торонто, Канада


Назва статті

Телемедичні аспекти оцінки ризику розвитку захворювань у практично здорових людей. Попередні результати довготривалих медико-екологічних досліджень


Анотація (резюме)

Представлені результати 520-добових медико-екологічних досліджень, що проводилися паралельно з експериментом "Марс-500" (моделювався політ до Марсу). 130 добровольців — випробувачів, знаходилися в 12 регіонах — в Росії, Білорусії, Казахстані, Європі і в США. Однотипні для всіх методи включали методики для вивчення центрального та периферичного кровообігу, ЕКГ, аналіз ВСР, дисперсійне картування ЕКГ. Реєструвалися антропометрія і відповіді на питання про скарги і способи життя. Оперативні дослідження проводилися щомісяця, функціональні проби з фізичним, розумовим та ортостатичним навантаженнями проводилися щоквартально. Інформація передавалася до Москви ел. поштою. У США використовувався комплекс "Heart Wizard" для донозологічного контролю, збору інформації та аналізу. Використовувалися принципи донозологічної діагностики з оцінкою ризику розвитку захворювань за імовірнісними характеристиками функціональних станів (ФС). Попередні результати показали, що щомісячна і сезонна динаміка ФС здорових людей залежить від конкретної екологічної обстановки.


Ключові слова

телемедична екологія, моніторинг здоров'я, медико-екологічні дослідження


Список літератури

1. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Введение в донозологическую диагностику. М., Фирма "Слово", 2008, 220 с.

2. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю., Ешманова А. К., Черникова А. Г. Оценка риска развития сердечно-сосудистой патологии у водителей автобусов. Функциональная диагностика, 2009, 4, с.23–32.

3. Баевский Р. М., Черникова А. Г. К проблеме физиологической нормы: Математическая модель функциональных состояний на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Авиакосмическая и экологическая медицина, 2002, 6, с.11–17.

4. Орлов О. И., Баевский Р. М., Берсенева А. П., Берсенев Е. Ю., Черникова А. Г., Слепченкова И. Н. Телемедицинская экология как новое научно-практичяеское направление. Клиническая информатика и телемедицина. 2010, т.6., в.7. с 1–8.

5. Черникова А. Г. Оценка функционального состояния организма в условиях длительного космического полета на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Автореф. канд. дисс., М., 2010, 24 с.

6. Baevsky R., Berseneva A., Slepchenkova I., Bersenev E. Eco-Medical Survey Withing the Mars-500 Project. 5-th International Congress of Medicine in Space and Extreme Environments. Berlin, 18-21.10.2010, Abstracts p.23.

7. Heart rate variability. Standards of measurement, physioligical interpretation and clinical use. Circulation. 1996. vol. 93. P. 1043-1065

8. Orlov O. I., Bersenev E. Y., Berseneva A. P., Chernikova A. G., Baevsky R. M. Telemedical aspects of long-term eco-medical researches. Global Telemedicine and e-Health Updates: Knowledge Resourses, vol. 3. 2010, pp. 310–314

9. Pougatchev V. I., Baevsky R. M., Baevsky A. R. Berseneva A. P, Zhirnov Y. N., Gribkov E. N. "Маrs-500" Research Program in North America. New Internet Technologies for Health Assessment. 18th IAA Humans in Space Symposium (2011) №2004.

10. Zenke D., Berseneva A. Results of Medico-Ecological Parallel Research during the First Phase (105 days) of the Mars 500 Experiment. 5-th International Congress of Medicine in Space and Extreme Environments. Berlin, 18–21.10.2010, Abstracts p.71.

11. www.imbp.ru/mars500

12. www.iki.rssi.ru/mars500


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/orlov_8.pdf