в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 70-75


Автор(и)

Н. І. Заболотна1, С. В. Павлов1, Б. П. Олійниченко2


Установа(ви)

1Вінницький національний технічний університет, Україна

2НВП ТОВ "Медівін", Вінниця, Україна


Назва статті

Система фазової Мюллер-матричної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин


Анотація (резюме)

У роботі запропоновано багатоканальну систему фазової томографії біологічних тканин, яка дозволяє шляхом прямого вимірювання Мюллер-матричних зображень виділяти безпосередню інформацію про розподіл фазових зсувів з наступним статистичним, кореляційним і фрактальним аналізом фазових томограм. За рахунок застосування для зондування гістологічного зрізу низькокогерентного напівпровідникового лазерного діоду та принципу багатоканальності схема володіє покращеною точністю та розширеними функціональними можливостями. Представлені експериментальні результати демонструють високу чутливість сукупності статистичних, кореляційних і фрактальних параметрів, які характеризують фазові томограми, до змін орінтаційно-фазової структури оптико-анізотропної складової біологічних тканин.


Ключові слова

біологічна тканина, Мюллер-матричне зображення, томографія, фазовий зсув, полікристалічна мережа, статистичні, кореляційні, фрактальні параметри


Список літератури

1. de Boer J. F., Milner T. E. Revier of polarization sensitive optical coherence tomography and Stokes vector determination. J. Biomed. Opt. 2002. vol.7. P. 359–371.

2. Shuliang Jiao, Milos Todorovic, George Stoica, and Lihong V. Wang. Fiber-based polarization-sensitive Mueller matrix optical coherence tomography with continuous source polarization modulation. Appl. Optics. 2005. vol.44. P. 5463–5467.

3. M. C. Pierce, J. Strasswimmer, B. H. Park, B. Cense, and J. F. de Boer. Birefringence measurements in human skin using polarization-sensitive optical coherence tomography. J. Biomed. Opt. 2004 vol. 9. Р. 287–291.

4. O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, V. P. Pishak, and A. P. Peresunko. Statistical, Correlation, and Topological Approaches in Diagnostics of the Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues. Handbook of Photonics for Biomedical Science, editer Valery V. Tuchin. USA, CRC Press, 2010. P. 21–67.

5. Бізер Л. І., Сенютович Р. В., Ушенко О. Г., Унгурян В. П. Дослідження кореляційної структури координатних розподілів інтенсивностей лазерних зображень зразків крові у хворих на рак молочної залози при неоад'ювантній хіміотерапії. Буковинський медичний вісник. 2010. т. 14. №1. С.162–167.

6. Іващук О. І., Ушенко О. Г., Морар І. К., Бодяка В. Ю. Зміна оптичних параметрів лазерної поляриметрії плазми крові за гострого деструктивного панкреатиту. Буковинський медичний вісник. 2010. т. 14. №3. с. 19–26.

7. Пішак В. П., Пересунько О. П., Ушенко Ю. О. Поляризаційна корелометрія біологічних тканин людини [монографія]. Чернівці, Рута, 2007. 696 с.

8. Заболотна Н. І. Мюллер-матрична двовимірна томографія багатошарових полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2010. №2(20). С.156–162.

9. Заболотна Н. І. Аналітичні основи двовимірної Мюллер-матричної томографії оптично товстих багатошарових біологічних тканин. Кореляційний і фрактальний підходи. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (м. Хмельницький). 2010. №2. С.157–163.

10. Заболотна Н. І., Олійниченко Б. П. Принципи і методи поляризаційного картографування біологічних тканин. Фотобіологія та фотомедицина (м. Харків). 2010. №3, 4. С.84–90.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/zabolotna_11.pdf