в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 93-97


Автор(и)

Л. О. Перехода, В. А. Георгіянц


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Визначення кореляції "структура–протисудомна активність" в ряду похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1, 2, 3-триазолу(1Н)


Анотація (резюме)

Були проведені комп'ютерний прогноз і дослідження протисудомної активності раніше синтезованих трьох груп похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1, 2, 3-триазолу(1Н). Розраховані фізико-хімічні параметри молекул та проведений кореляційний аналіз з метою виявлення залежності від них величини протисудомної активності в найбільш перспективній групі анілідів 1-арил-5-метил-1, 2, 3-триазол(1Н)-4-карбонової кислоти. Проведені дослідження показують, що в досліджуваному ряду сполук спостерігається статистично значуща залежність протисудомної активності від індексу рефракції та густини. В цій групі сполук математичне обгрунтування пошуку протисудомних агентів є досить перспективним.


Ключові слова

кореляція, фізикохімічні параметри, протисудомна активність, 1, 2, 3-триазол


Список літератури

1. Георгіянц В. А., Глущенко А. В., Перехода Л. О та ін. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду метоксианілідів 1, 1-арил-5-метил-1, 2, 3-триазол-(1-Н-4-карбонових кислот). Український вісник психоневрології. 2006. Вип 2 (47). с. 102–105.

2. Георгіянц В. А., Глущенко А. В., Перехода Л. О., Коваленко С. М. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду метоксианілідів 1-арил-5-метил-1, 2, 3-триазол(1Н)-4-карбонових кислот. Укр. вісник психоневрології. 2006. Т. 14, № 2. с. 102–105.

3. Георгіянц В. А., Глущенко А. В., Перехода Л. О. та ін. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду похідних 1-арил-4-(п-алкілфенілсульфоніл)-5-аміно-1, 2, 3-триазолу(1Н). Запорожский медицинский журнал. 2007. №3/(42). с. 91–94.

4. Лагунин А. А., Филимонов Д. А., Поройков В. В. Компьютерный прогноз биологической активности. Хим.-фарм. журн. 2001. Т. 35 (№7). с. 28–34.

5. ibmc.msk.ru/PASS/PASSASS.html

6. Воронина Т. А., Неробкова Л. Н. Методические указания по изучению противосудорожной активности фармакологических веществ. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Москва, Ремедиум, 2005. с. 138–146.

7. Lipinski C. A., Lombardo F., Dominy B. W., Feeney P. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. J. Adv. Drug Delivery Rev. 1997. V.23, № 1. p. 3–25.

8. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К. Морион, 2000. 320 с.

9. Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. СПб. Питер, 2001. 656 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/perekhoda_16.pdf