в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 24-29


Автор(и) Ю. Є. Лях, Ю. Г. Вихованець, В. І. Остапенко, В. Г. Гур'янов, А. М. Черняк


Установа(ви)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна


Назва статті Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини


Анотація (резюме)

Метою досліджень було з'ясування механізмів утримування вертикальної пози людиною при проведенні тестування в різних умовах сенсорного контролю та розробка моделі прогнозування функціональних станів на основі показників стабілометрії. Використовувались фізіологічні, біофізичні та математичні методи досліджень. На основі математичного моделювання встановлено, що прогнозування функціональних станів людини за показниками стабілометрії може успішно здійснюватися на основі оцінки довжини стабілограми, зареєстрованої при заплющених очах, потужності спектру коливань на частотах 0, 5, 1, 5 і 3, 5 Гц у антеропостеріорній площині при тестуванні із заплющеними очима і потужності спектру коливань з частотою 1, 5 Гц у антеропостеріорній площині при відкритих очах.


Ключові слова функціональні стани, стабілометрія, нейромережева модель


Список літератури

1. Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, О. Г. Горшков [и др.] Анализ стабилограмм у лиц с нарушениями координации движений Университетская клиника. 2009. Т. 5, № 1–2. – с. 99–102.

2. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность Наука, 1990. 495 с.

3. Ю. Е. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, Ю. Г. Выхованец Биокибернетические механизмы саморегуляции устойчивости и поддержания вертикальной позы (нейросетевой анализ) Нейронауки: Теоретичні та клінічні аспекти. 2010. т. 6, №2. с. 28–32.

4. Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, О. А. Панченко, С. Я. Семисалов Биокибернетический анализ стабилограмм у лиц с нарушениями координации движений Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2009. Т7, №1. с. 31-34.

5. Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, В. Г. Гурьянов, А. Н. Черняк Классификация объектов в биомедицинском исследовании: нейросетевая парадигма Нейронауки: Теоретичні та клінічні аспекти. 2006. – т. 2, №1–2. с. 103–109.

6. Ю. Є. Лях, Ю. Г. Вихованець, В. Г. Гур'янов [та ін.] Програмно-апаратний комплекс для біомедичних досліджень Медична інформатика та інженерія. 2008. – № 1. с. 9–13.

7. Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, В. И. Прокопец, А. Н. Черняк Нейросетевая классификация параметров стабилограммы Збірник наукових статей випуск XIX: Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Запоріжжя, 2008. С.85–88.

8. Скворцов Д. В. Стабилометрия — функциональная диагностика функции равновесия, опорно-двигательной системы и сенсорных систем Функциональная диагностика. 2004. № 3. – С.78–84.

9. Dumansky Y. V., Lyakh Y. E., Gorshkov O. G., Gurianov V. G., Prihodchenko V. V. Fractal dimensionality analysis of normal and cancerous mammary gland thermograms Chaos, solitons & Fractals. 2012, vol. 45. P. 1494–1500.

10. A. Coleman, J. Clifft The effect of shoulder immobilization on balance in community-dwelling older adults J. Geriatr. Phys. Ther. 2011. vol. 33, №3. p. 118–121.

11. Y. Lyakh, V. Gurianov, O. Gorshkov, Y. Vihovanets Estimating the number of data clusters via the contrast statistic J. Biomedical Science and engineering. 2012, vol. 5. – P. 95–99.

12. R. Catena, A. DiDomenico, J. Banks [et.al] The effect of load weight on balance control during lateral box transfers Ergonomics. 2010. vol. 53, №11. p. 1359–1367.

13. F. Tjernstrӧm, A. Bagher, P. A. Fransson [et. al] Short and long-term postural learning to withstand galvanic vestibular perturbations J. Vestib. Res. 2011. vol. 20, № 6. P. 407–417.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/24-29_LYAKH_9.pdf