в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 73-79


Автор(и)

Г. В. Книшов1, А. В. Руденко1, Є. А. Настенко2, А. В. Яковенко2, В. А. Павлов2, Н. М. Руденко1, В. В. Шаповалова1


Установа(ви)

1Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України

2Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


Назва статті

Порівняльний аналіз ефективності застосування інформаційно-ентропійного і статистичних методів для оцінки ризику розвитку гострої серцевої недостатності


Анотація (резюме)

Методами логістичної регресії та Multifactor Dimensionality Reduction виявлені фактори ризику розвитку гострої серцевої недостатності у хворих з ішемічною хворобою серця в ранньому післяопераційному періоді після аорто-коронарного шунтування. Проведено порівняльний аналіз ефективності цих методів. Показано, що їх спільне застосування дозволяє виявляти структуру факторів, що призводять до ускладнень і прогнозувати ризик розвитку ускладнень у конкретного пацієнта. На основі зазначених методів може бути створена інформаційна технологія, яка може використовуватися для динамічної оцінки і корекції лікувального процесу.


Ключові слова

бінарна логістична регресія, Multifactor Dimensionality Reduction, гостра серцева недостатність, інформаційна модель, оцінка ризику


Список літератури

1. Алекян Б. Г., Закарян Н. В. Эндоваскулярная хирургия в лечении больных ишемической болезнью сердца с рестенозами ранее имплантированных стентов, Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. Т. 3. Глава 23. с. 438–455.

2. Амосова Е. Н. Эффективность коррекции факторов риска и различных методов хирургического лечения больных хронической ИБС в отношении предотвращения смерти от инфаркта миокарда: мифы и реальность, Серце і судини. 2009. № 4. с. 12–24.

3. Бокерия Л. А., Алекян Б. Г., Бузиашвили Ю. И. Стентирование как метод лечения больных при возврате стенокардии после операции коронарного шунтирования Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. Т. 3. Глава 32. с. 623–636.

4. Gogbashian A., Sedrakyan A., Treasure T. EuroSCORE: a systematic review of international performance, Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2004. vol. 25. № 5. p. 695–700.

5. A. Jakulin, I. Bratko. Quantifying and Visualizing Attribute Interactions: An Approach Based on Entropy. PKDD 2004, V. 3. p. 229–240.

6. С. Г. Григорьев, В. И. Юнкеров, Н. Б. Клименко Логистическая регрессия. Многомерные методы статистического анализа категориальных данных медицинских исследований Уч. пособие. ВМедА., 2001. с. 10–21.

7. Ritchie M. D., Hahn L. W., Roodi N., Bailey L. R., Dupont W. D., Parl F. F., Moore J. H. Multifactordimensionality reduction reveals high-order interactionsamong estrogen-metabolism genes in sporadic breast cancer. The American Journal of Human Genetics, 2001, 69, 138–147.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/73-79_Knishov_9.pdf