в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 120-128


Автор(и)

В. М. Соколов, Л. В. Аніщенко


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет, кафедра променевої діагностики та променевої терапії, Україна


Назва статті

Роль методів променевої діагностики у виявленні судинної деменції


Анотація (резюме)

У структурі всіх деменцій судинна деменція (СД) — друга за частотою серед осіб похилого віку. Так, за даними C. P. Ferri, M. Prince, (2005) СД займає 16% в структурі всіх деменцій у людей похилого віку. Захворюваність СД становить 6–12 випадків на 1 тис. населення у віці старше 70 років. За даними офіційної статистики МОЗ України, в країні зареєстровано 25, 5 тис. осіб з ЦД, захворюваність складає 4600 нових випадків на рік, а летальність склала 20, 5%. Поширеність судинної деменції збільшується з віком і оцінюється в 1, 5–4, 8%. За статистикою 1 випадок деменції зустрічається на 350 здорових осіб, а до 2040 року вона вже буде спостерігатися у 1 до 85 особам. Судинні захворювання можуть привести до ряду когнітивних порушень від легкої до важкого ступеня, і раннє виявлення дефіциту дозволяє лікарю втрутитися раніше, ніж деменція настане. Нами проводилося вивчення судинних порушень головного мозку за допомогою КТ і МРТ у пацієнтів з вираженою деменцією та осіб із судинними порушеннями, що призводять до деменції, таких як: аневризми, АВМ, судинні порушення при пухлинних захворюваннях. При вивчення патології судинних захворювань і когнітивних змін при деменції було встановлено, що зміни, як правило, пов'язані з із змінами передніх і задніх мозкових артерій та їх територій, найчастіше за все в районі таламуса. Інші стратегічні об'єкти: базальні ганглії, коліно внутрішньої капсули, гіпокамп, маміллярні тіла і структури моста. Для субкортікальной судинної деменції характерно ураження дрібних церебральних судин, так звані лакунарні інфаркти. Саме з виникненням лакунарних інфарктів пов'язують ступенеобразное прогресування захворювання. При судинної деменції нами були виявлені наступні зміни: атрофія (кори та/або підкіркових відділів), шлуночкові розширення, інфаркти (як правило, на великих територіях), різних розмірів лакуни, кровотечі, лейкомаляції і судинні аномалії (тромботичні бляшки, атеросклероз).


Ключові слова

судинна деменцiя, лакунарнi iнфаркти, лейкомаляцii, КТ, МРТ, ПЕТ


Список літератури

1. Чуйская H. C. Деменция. Обзор корреляции и сосудистые нарушения мозга. Arch. Neurol. 1989, 46 (7), p. 806–14.

2. Rocca W. A., Hofman A., Brayne C. et al. The prevalence of vascular dementia in Europe: facts and fragments from 1980-1990 studies. EURODEM-Prevalence Research Group. Annals of Neurology. 1991. vol. 30. P. 817–824.

3. Tomlinson Be, Blessed G., Roth M. Observations on the brains of demented old people. J. Neurol Sci 1970, 11, p. 205-242.

4. Hofman A., Ott A., Breteler M. B. et al. Atherosclerosis, apolipoprotein E, and prevalence of dementia and Alzheimer's disease in the Rotterdam study. Lancet. 1997. 349. 151–154.

5. Hachinski V. C., Iliff L. D., Zilkha E., et al. Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol 1975, 32, p. 632–637.

6. Магнитно-резонансная томография у 3301 пожилых людей. Инсульт, 1996, 27 (8), сс. 74–82.

7. Дамулин И. В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Под ред. Н. Н. Яхно. 2002, 85 с.

8. Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике. Невролог. журн. 2006. т. 11, прилож.1. с. 4–12.

9. Яхно Н. Н, Дамулин И. В. Дисциркуляторная (сосудистая) энцефалопатия. Росс. мед. журн. 1999. N.5. с. 3–7.

10. Roman G. C. Clinical Forms of Vascular Dementia. In: Vascular Dementia: Cerebrovascular Mechanisms and Clinical Management. Ed. by R. H. Paul et al. Humana Press, 2005. p. 7–21.

11. Reisberg B., Franssen E. H., Hasan S. M. et al. Retrogenesis: clinical, physiologic, and pathologic mechanisms in brain aging, Alzheimer's and other dementing processes. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1999. vol. 249 (suppl. 3). P.III/28–III/36.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/120-128_Sokolov_9.pdf