в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 9–12


Автор(и)

Б. О. Ледощук, М. Д. Ледощук


Установа(ви)

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", Київ


Назва статті

Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року


Анотація (резюме) Концепція створення та розвитку інформаційної системи в ННЦРМ на період з 2012 до 2020 року визначає цілі, принципи, загальну архітектуру, основні етапи створення інформаційної системи, механізм управління та ресурсного забезчення створення і супроводу Системи, а також очікуваний науковий, медичний, організаційний, технологічний та соціально-економічний ефект.


Ключові слова

ННЦРМ, інформаційні системи, моніторинг, регістри, бази даних, аналіз, інтеграція інформаційних систем, технічне та програмне забезпечення


Список літератури

1. Про Концепцію Національної програми інформатизації. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27–28, ст. 182.

2. Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006–2010 роки. Постанова КМ України від 7 грудня 2005 р. N 1153 Київ. Офіційний вісник України від 21.12.2005 – 2005 р., N 49, стор. 40, стаття 3058.

3. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Кабінет Міністрів України, Розпорядження, Стратегія від 15.05.2013 N 386-р. Офіційний вісник України, офіційне видання від 21.06.2013р., N 44, стор. 79, стаття 1581.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/9-12_Ledoschuk_10_sc_P.pdf