в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 25–32


Автор(и)

Г. Г. Іванов1, 2, 3, Р. М. Баєвський3, Г. Газі2, Є. Ю. Берсенєв3, В. Б. Русанов3


Установа(ви)

1Відділ кардіології НДЦ ММА ім. І. М. Сєченова, Москва, Росія

2Кафедра шпитальної терапії РУДН, Москва

3Інститут медико-біологічних проблем РАН, Москва


Назва статті

Хвилинні, циркадні та сезонні коливання мікроальтернацій ЕКГ-сигналу за даними дисперсійного картування


Анотація (резюме)

Метод ДК ЕКГ пов'язаний з вивченням низькоамплітудних коливань ЕКГ сигналу. Дослідження хвилинних, добових і сезонних ритмів показників дисперсійного аналізу ЕКГ (ДК ЕКГ) відкриває нові можливості для не інвазивного вивчення процесів на молекулярно-клітинному рівні організації живої системи У даній публікації вперше представляються матеріали з моніторування показників ДК ЕКГ.

У статті представлені результати трьох серій досліджень, відповідно присвячених вивченню хвилинної, добової та річної періодики інтегрального показника "Міокард". У 2-й і 3-й серіях досліджень були використані матеріали наземного експерименту "МАРС-500", який проводився в Інституті медикобіологічних проблем РАН з метою моделювання роботи екіпажу при польоті до Марса. У всіх учасників експерименту щомісячно проводилося ДК ЕКГ.

Найбільш важливим результатом дослідження стало виявлення сезонних ритмів показників ДК ЕКГ у випробувачів, які тривалий час знаходяться в гермокамері, в умовах ізоляції. Можна вважати, що сезонні зміни електрофізіологічних характеристик міокарда обумовлені "керуючими сигналами", виникаючими всередині організму (ендогенний механізм), що вказує на внутрішню природу виявлених коливань.


Ключові слова

дисперсійне картування електрокардіограми, сезонні біологічні ритми, показник "Міокард", моніторування електрофізіологічних показників, експеримент "Марс-500"


Список літератури

1. Аносов О. Л., Хасанов И. Ш., Хензель Б. и др. Метод мониторинга изменений паттерна возбуждения в миокарде in vivo // Вестник аритмологии, 48, 2007 с. 28–34.

2. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии, 2001, 24, с.69-85

3. Заславская Р. М. Хронодиагностика и хронотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медицина, 1991. – 319 с.

4. Иванов Г. Г., Сула А. С. Дисперсионное ЭКГ-картирование: теоретические основы и клиническая практика. – М. Техносфера 2009, 192 с.

5. Никулина Г. А. К вопросу о "медленных" ритмах сердца // В кн.: Математические методы анализа сердечного ритма. – М: Наука, 1968, c 56.

6. Парин В. В., Баевский Р. М., Волков Ю. Н., Газенко О. Г., Космическая кардиология, – Л., Медицина, 1967, 298 с.

7. Флейшман А. Н. Медленные колебания гемодинамики - Новосибирск: Наука, 1998. 234 с.

8. Хочачка П., Семеро Дж. Биохимическая адаптация: Пер. с англ. 1988. М.: Мир. 568 с.

9. Lakatua D. Molecular and genetic aspects of chronobiology. – Heidelberg: Springer – Verlag, 1992. – 216 p.

10. www.imbp.ru/mars500

11. www.iki.rssi.ru/mars500


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/25-32_Baevskiy_10_color_sc_P.pdf