в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 75-78


Автор(и)

Г. Б. Широкий1, А. В. Іляхінський1 В. М. Лєванов2, І. С. Мухіна2


Установа(ви)

1ЗАТ СКБ "ІНФОТРАНС" Нижній Новгород, Росія

2ГБОУ ВПО "Нижегородська державна медична академія" МОЗ Росії Нижній Новгород


Назва статті

Розподіл Діріхлє як модель стану адаптаційних регуляторних систем організму людини при аналізі варіабельності серцевого ритму


Анотація (резюме)

Метою роботи було вивчення можливостей застосування методу оцінки адаптації організму, заснованого на кількісній оцінці процесів ентропії з аналізу варіабельності серцевого ритму.

Дослідження варіабельності ритму дозволяє оцінити стан адаптації організму з позицій оцінки співвідношення процесів ентропії, що протікають в організмі, і контрольованих складними процесами нейро-гормонально-гуморальної регуляції.

Для дослідження був використаний метод розрахунку співвідношення позитивних і негативних моделей з використанням математичного апарату для визначення β-розподілу по Діріхлє. За допомогою оригінального програмного забезпечення було проведено аналіз співвідношення моделей кардіоінтервалів.

Дослідження проведено на 58 пацієнтах із захворюваннями системи кровообігу і 38 здорових обстежуваних.

Виявлено достовірні відмінності в показниках варіабельності ритму, зокрема, у значеннях коефіцієнта адаптації. Отримані дані можуть бути використані для контролю ефективності лікування та реабілітації пацієнтів з хворобами системи кровообігу.


Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, ритмокардіографія, ентропія, адаптація, хвороби системи кровообігу


Список літератури

1. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов, Л. В. Чирейкин [и др.] Вестник аритмологии. – 2001. – N 24. – с. 65–87.

2. Майоров О. Ю. Применение локального индекса фрактальности для анализа коротких рядов R–R интервалов при исследовании вариабельности сердечного ритма. О. Ю. Майоров, В. Н. Фенченко Клиническая информатика и телемедицина. – 2010. T.6. Вып.7. с. 6–12.

3. Технико-математический контроль кровообращения — состояние и перспективы. Л. А. Бокерия, В. А. Лищук, Д. Ш. Газизова, Л. В. Сазыкина, Г. В. Шевченко. Клиническая информатика и телемедицина. – 2012. T.8. Вып.9. с. 58–72.

4. Государственная программа развития здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/health/72

5. Malik M., Bigger J. T., Camm A. J., Kleiger R. E. and oth. Guidelines for Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. European Heart Journal. 1996. – N17(3). Р. 354–381.

6. Reliability of heart rate variability measurements in patients with a history of myocardial infarction. R. Maestri, G Raczak, L. Danilowicz [et al.] Clinical Science. – 2009. – N118(3). – Р. 195–201.

7. Yabluchansky N. The heart rate variability (HRV) Point: Counterpoint discussion raises a whole range of questions, and our attention has also been attracted by the topic. N. Yabluchansky, A. Kulik, A. Martynenko. J. Appl Physiol. – 2007. – N 102. – P. 1715.

8. Иляхинский А. В. Середа Ю. С. Статистические модели в задачах зондирования, – Известия ВУЗов, Радиофизика, 1989, т32, 12, С.1502–1505.

9. Середа Ю. С. Проблемы информационно-статистической теории. Космосинформ, 1998. – 121 c.

10. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. Изд. иностранной литературы, 1960. – 128с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/75-78_Levanov_10_color_sc_P.pdf