в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 79-89


Автор(и)

Р. М. Баєвський, І. І. Фунтова Є. С. Лучицька, А. Г. Чернікова


Установа(ви)

Інститут медико-біологічних проблем РАН, Москва


Назва статті

Вивчення впливу тривалої невагомості на вегетативну регуляцію кровообігу у членів екіпажів міжнародної космічної станції. Космічний експеримент "Пневмокард"


Анотація (резюме)

У статті представлені результати космічного експерименту "Пневмокард", який щомісяця проводився на борту Міжнародної космічної станції (МКС) з березня 2007 р. по грудень 2012 р. Всього в дослідженнях взяли участь 25 космонавтів, проведено 226 досліджень. Експеримент "Пневмокард" присвячений вивченню впливу чинників космічного польоту на вегетативну регуляцію кровообігу, дихання і скоротливу функцію серця в тривалому космічному польоті. Дослідження на борту МКС проводилися за допомогою спеціалізованого апаратно-програмного комплексу "Пневмокард".

При аналізі даних значне місце займав аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР), спрямований на оцінку особливостей вегетативної регуляції кровообігу. Є виражені індивідуальні особливості перенастроювання вегетативного гомеостазу в процесі польоту, що обумовлено різними індивідуальними типами вегетативної регуляції. Найбільший інтерес для практики медичного забезпечення космічних польотів представляють результати застосування донозологічного підходу і методів ймовірнісної оцінки ризику розвитку патології.


Ключові слова

кардіореспіраторна система, вегетативна регуляція, механізми адаптації, варіабельність серцевого ритму, функціональні резерви, ступінь напруги, ймовірнісна оцінка, категорія ризику


Список літератури

1. Баевский Р. М., Никулина Г. А., Фунтова И. И., Черникова А. Г. Вегетативная регуляция кровообращения. В кн. Орбитальная станция "Мир", т. 2, 2001, с. 36–68.

2. Баевский Р. М. Фунтова И. И., Гариб Г. Роль симпатического звена регуляции в поддержании середечно-сосудистого гомеостаза в условиях длительной невесомости. Материалы 12-й конференции по космической биологии и авиакосмической медицине. М., 2002, с. 39–41.

3. Baevsky R. M., Funtova I. I., Diedrich A., Chernikova A. G., Tank J. Autonomic function testing aboard the ISS using "PNEUMOCARD". 58-th Congress IAA, Haydarabad, India, September, 2007.

4. Baranov V. M., Baevsky R. M. Drescher J., Tank J. et al. Investigations of the cardiovascular and respiratory systems on board the international space station: Experiments "Puls" and "Pneumocard". 53rd Congress IAF, Houston, Oct.2002.

5. Baevsky R. M., Baranov V. M., Bogomolov V. V. et al. Prospects of development of the medical control automated systems at the ISS on the basis of onboard equipment "Pulse" and "Pneumocard" using. 54 IAC, Bremen, 2003.

6. Баевский Р. М., Лучицкая Е. С., Фунтова И. И., Черникова А. Г. Исследования вегетативной регуляции кровообращения в условиях длительного космического полета. Физиология, 2013 (в печати).

7. Парин В. В., Баевский Р. М., Волков Ю. Н., Газенко О. Г. Космическая кардиология. Л.: Медицина, 1967. – 206 с.

8. Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М. Наука, 1984, 235 с.

9. Heart rate variability. Standards of measurement, physioligical interpretation and clinical use. Circulation. – 1996. – vol. 93. – P. 1043–1065.

10. Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Вестник аритмологии, 2001, 24, с. 69–85.

11. Григорьев А. И., Баевский Р. М. Концепция здоровья и космическая медицина. М., Слово, 2007, 208 с.

12. Казначеев В. П., Баевский Р. М., Берсенева А. П. Донозологическая диагностика в практике массовых обследований населения. – Л.: Медицина, 1981, 196 с.

13. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Введение в донозологическую диагностику. М., Слово, 2008, 208 с.

14. Черникова А. Г. Оценка функционального состояния организма в условиях длительного космического полета на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Автореф. канд. дисс., М., 2010, 24 с.

15. Баевский Р. М., Черникова А. Г. К проблеме физиологической нормы: Математическая модель функциональных состояний на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Авиакосмическая и экологическая медицина, 2002, N 6, с. 11–17.

16. Баевский Р. М. Берсенев Е. Ю., Дрешер Ю., и др. Компьютерные системы для исследования кровообращения и дыхания на борту международной космической станции. Материалы 12-й конференции по космической биологии и авиакосмической медицине. М., 2002, с. 38–39.

17. Baevsky R. M., Funtova I. I., Diedrich A., Chernikova A. G., Drescher J., Baranov V. M., Tank J. Cardiac function measured by impedance cardiography is maintained during long term space flight. 59 IAC, Glasgow, Scotland, 2008.

18. И. И. Фунтова, А. Г. Черникова, И. Н. Федорова, В. М. Баранов, Й. Танк, Р. М. Баевский. Некоторые результаты научного эксперимента Пневмокард на борту МКС. 17th IAA Humans in Space Symposium Moscow, Russia, June 7–11, 2009.

19. А. Г. Черникова, И. И. Фунтова, Р. М. Баевский. Оценка функционального состояния членов экипажей МКС на основе анализа вариабельности сердечного ритма. 17th IAA Humans in Space Symposium Moscow, Russia, June 7–11, 2009.

20. I. Funtova, R. Baevsky, E. Luchitskaya, I. Slepchenkova, J. Drescher, J. Tank. Day-vs. night time heart rate variability changes in microgravity: experiments "Pneumocard" and "Sonocard". 62nd International Astronautical Congress, 2011, ID: 10491.

21. A. G. Chernikova, R. M. Baevsky, I. I. Funtova. The probability approach to an estimation of risk of a pathology at cosmonauts according to analysis HRV., ISHNE-2011, Moscow, April, 2011.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/79-89_Baevsky_PNEUMOCARD_10_color_sc_P.pdf