в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.07


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 61–65


Автор(и)

О. П. Страхова, О. А. Рижов


Установа(ви)

Запорізький державний медичний університет, Україна


Назва статті

Статистичний аналіз показників функціонального стану людини в ергатичній системі "людина–комп'ютер"


Анотація (резюме)

Введення. Сучасний процес навчання розрахований на широке використання комп'ютерів. Така ерготична навчальне середовище може впливати на зміну функціонального стану навчаються.

Мета. Встановити, чи має місце такий вплив, і які його кількісні показники.

Результати. Статистична обробка результатів дослідження виявила достовірні зміни контрольованих параметрів функціонального стану людини після заняття, проведеного в ергатичної навчальною середовищі.

Висновок. Встановлено значну кореляцію між змінами електрошкіряних характеристик микрозон та змінами параметрів варіабельності серцевого ритму і реовазографії верхніх кінцівок.


Ключові слова

електрошкіряні характеристики мікрозон, варіабельність серцевого ритму, реовазографія верхніх кінцівок, статистичний аналіз, кореляція.


Список літератури

1. Злепко С. М., Мінцер О. П. та ін. Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу. ВНТУ, Вінниця, 2011, 214 с.

2. Машин В. А. Психическая нагрузка, психическое напряжение и функциональное состояние операторов систем управления. Вопросы психологии, 2007, N 6, сc. 86–96.

3. Баевский Р. М., Кудрявцева В. И. Особенности регуляции сердечного ритма при умственной работе. Физиология человека, 1975, т. 1, N 2, сс. 296–301.

4. Баевский Р. М., Кирилов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М., Наука, 1984, 221 с.

5. Кальниш В. В., Пышнов Г. Ю. Единство изменений функционального состояния организма работающего при развитии утомления. Український журнал з проблем медицини праці, Киев, 2012, N 1, cc. 55–66.

6. Методические рекомендации по анализу вариабельности сердечного ритма. Компьютерная система оценки динамики изменения функционального состояния человека. ХАИ-Медика, Харьков, 2009, 122 с.

7. РеоКом для WINDOWS XP. Компьютерная система реографии. ХАИ-Медика, Харьков, 2009, 140 с.

8. Nakatani Y., Yamashyta K. Ryodoraku Akupuncture. Japan. Tokyo, 1977, 120 p.

9. Нечушкин А. И., Гайдамакина А. М. Метод стандартного вегетативного теста ЦИТО (СВТ-ЦИТО). Свидетельство о регистрации Минздрава СССР N108/30 от 27.05.77.

10. Страхова О. П., Рижов О. А. Оцінка психофізіологічного стану студента методом визначення ЕШХ БАК. Медична інформатика та інженерія, 2010, N 1, cc. 33–39.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/10.pdf