в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.13


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 100–105


Автор(и)

С. А. Куценко, О. В. Кутова, І. В. Ковалевська, О. А. Рубан


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Застосування методу математичного планування при виборі наповнювача для капсул "Венотон"


Анотація (резюме)

Вступ. Одним з перспективних напрямків застосування лікарських засобів рослинного походження є лікування хронічних захворювань, так як фітопрепарати забезпечують безпеку терапії, а полівалентність хімічного складу дозволяє використовувати їх для компенсації патологічних процесів, супутніх основному захворюванню. Останнім часом все більша увага приділяється розробці готових до вживання препаратів з рослинної сировини. Створення таких препаратів дозволяє збільшити вихід біологічно активних речовин (БАР) із сировини та відповідно збільшити їх процентну концентрацію у фітопрепаратах, а також підвищити терапевтичний ефект за рахунок точності дозування. Крім того, при використанні готових лікарських форм забезпечується зручність застосування та зберігання.

Мета. Визначення оптимального складу капсул зі складною настойкою "Венотон".

Результати та їх обговорення. В ході дослідження були встановлено фізико-хімічні та технологічні показники грануляту з різним вмістом настойки. За допомогою регресійного аналізу був встановлений взаємозв'язок між відгуками, які досліджувалися. Коефіцієнти розраховувались за допомогою методу найменших квадратів у математичному пакеті MathCad. На підставі отриманих графічних залежностей показників якості гранул була отримана область необхідних значень фармако-технологічних показників для встановлення оптимального співвідношення настойка/наповнювач.

Висновки. У результаті проведених обчислень, які проводилися за допомогою математичного пакета MathCad, встановлено, що оптимальний вміст настойки складає 1:3.


Ключові слова

маса для інкапсулювання, математичне планування, склад


Список літератури

1. Песков К. Математическое моделирование: новый тренд в фармацевтике. Ремедиум, 2013, N4, cс. 52–53.

2. Компендиум 2012 – лекарственные препараты. Под редакцией Коваленко В. Н., Викторова А. П. Морион ЛТД, 2012, 2320 с.

3. Пальтиель Л. Р., Зенин Г. С., Волынец Н. Ф. Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы. Учебное пособие. С.-Пб., СЗТУ, 2004, 68 с.

4. Решетников В. И. Оценка адсорбционной способности энтеросорбентов и их лекарственных форм. Хим-фарм журн., 2003, т. 37, N 5, сс. 28–32.

5. Перцев І. М., Дмитрієвський Д. І., Рибачук В. Д. та ін. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність. Hавч. посіб. для студ. вищ. фармац. закл. за ред. І. М. Перцева. Х., Золоті сторінки, 2010, 600 с.

6. Фармацевтична композиція для виготовлення лікарських препаратів у формі крапель або капсул. Патент N68593, Україна, МПК (2012.01) А61К36/00 заявл. 28.11.11, опубл. 26.03.12. Бюл. N4.

7. Bishop S. M., Walker M., Rogers A. A., Chen W. Y. Importance of moisture balance at the wound-dressing interface. J. Wound Care, 2003, vol. 12, iss. 4. pp. 125–128.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/16.pdf