в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.14


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 106–111


Автор(и)

К. А. Люханова, І. В. Тіманюк, З. М. Мнушко


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Застосування хаотичних нейронних мереж для кластерізації регіонів України за рівнем забезпечення антитромботичними лікарськими препаратами


Анотація (резюме)

Вступ. В умовах глобального підвищення кількості випадків захворювання людей на серцево-судинні захворювання, однією з можливостей запобігання їх поширеності є профілактика, але останнім часом посилюється економічна нерівність регіонів України, що відображається на доступності антитромботичних лікарських препаратів для населення.

Мета. Створення хаотичної нейронної мережі для кластеризації регіонів України за рівнем споживання лікарських засобів на прикладі препаратів антитромботичної дії.

Результати та обговорення. Хаотична нейронна мережа дозволяє вирішувати завдання типології даних: виділяє з первісного хаосу деякий унікальний порядок, властивий тільки заданому вхідному набору об'єктів, має великі обчислювальні можливості і стійкість до помилки, вирішує завдання кластеризації, що мають незмінні елементи, не вимагає додаткової обробки даних, може з успіхом використовуватись в фармацевтичній практиці.

Висновок. Охарактеризовано основні етапи створення хаотичної нейронної мережі та розроблено мережу для кластеризації регіонів України за рівнем споживання лікарських засобів на прикладі препаратів антитромботичної дії.


Ключові слова

хаотична нейронна мережа, кластеризація, антитромботичні лікарські препарати


Список літератури

1. Мнушко З. М., Тіманюк І. В., Пестун І. В. Сегментація ринку споживання протигрибкових препаратів методом типологічного угрупування. Вісник Фармації, 2007, вип. 52, N 4, сс. 50–54.

2. Мнушко З. Н., Пестун И. В. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации. Х., НФаУ, 2008, 308 с.

3. Пархоменко О. М., Лутай Я. М., Даншан Н. Украинский регистр острого инфаркта миокарда как фрагмент Европейского: характеристика больных, организация медицинской помощи и госпитальная терапия. Український медичний часопис, 2011, N 1, сс. 20–24.

4. Петров А. П., Макарова И. В. Кластеры в фармацевтической промышленности: предпосылки, ресурсы и условия формирования. Экономическая политика и управление экономическим развитием, 2011, N 3, сс. 75–87.

5. Реформи охорони здоров'я в Україні: удосконалення екстренної медичної допомоги при ДКС. Здоров'я України, 2011, вип. 16, N 1, сс. 10–11.

6. Gitt A. K., Bueno H., Danchin N. Et al. The role of cardiac registries in evidence-based medicine. Eur. Heart J., 2010, iss. 31, pp. 525–529.

7. Lagendijk А., Charles D. Clustering as a new growth strategy for regional economies? A discussion of new forms of regional industrial policy in the UK. Cluster-analysis and cluster-based policy. New perspectives and rationale in innovation policymaking, 2010, iss. 5, pp. 5–37.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/17.pdf