в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.01


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 5–12


Автор(и)

А. Є. Горбань


Установа(ви)

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, Київ


Назва статті

Обґрунтування необхідності створення та концептуальних принципів розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторінгу іноваційної діяльністї в сфері охороні здоров'я України


Анотація (резюме)

Вступ. Науково обґрунтовано необхідність розробки спеціалізованої інформаційної системи обліку та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я України.

Мета роботи. Обґрунтування концепції побудови автоматизованої інформаційної системи для забезпечення реєстрації та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я України.

Результати та їх обговорення. Сформульовані основні принципи, яким повинна відповідати спеціалізована інформаційна система реєстрації та моніторингу інноваційної медичної інформації. До цих принципів належать принципи: системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності, безпеки даних та надійності, тощо, котрі сформульовано відповідно до потреб ефективного управління інноваціями. Запропоновано функціональну схему інформаційної системи, визначено функціональні вимоги до наповнення бази даних.

Заключення. В результаті дослідження доведена необхідність розробки спеціалізованої інформаційної системи реєстрації та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я України. Визначені концептуальні принципи побудови спеціалізованої інформаційної системи реєстрації та моніторингу зазначеної інноваційної діяльності, створено підґрунтя для моделювання прогнозу ефективності впровадження інновацій, автоматизованого створення аналітичних оглядів та звітів.


Ключові слова

інноваційна діяльність в медицині, система обліку та моніторингу інноваційної діяльності в медицині, концептуальні засади побудови інформаційної системи.


Список літератури

1. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13 грудня 1991 року N 1977-ХІІ, (із змінами). Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/1977-12

2. "Інструкція про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України", затверджена Наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 р. N 450\42 "Про затвердження інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України".

3. Спільний Наказ МОЗ України та НАМН України від 13.11.2013р. N 969\97 "Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.12.2013р. за N 2068\24600.

4. Порядок підготовки засобів наукової комунікації, затверджений МОЗ України 17.10.2006р.

5. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. N751 "Про створення та впровадження медико-ехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за NN 2001\22313, 2002\ 22314, 2003\22315, 2004\22316.

6. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я, СПД Вишнепольський Г. Й., Київ, 2015, вип. 1, т. 1, сс. 1–226, вип. 1, т. 2, сс. 227–461.

7. Закон України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року N 2297-VI (із змінами). Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/2297-17


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/3.pdf