в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.02


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 12–18


Автор(и)

Г. О. Слабкий1, М. А. Знаменська2


Установа(ви)

1Ужгородський національний університет, Україна 2ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Київ


Назва статті

Використання інформаційних технологій в системі комунікацій в охороні здоров'я


Анотація (резюме)

Вступ. Комунікації в охороні здоров'я надзвичайно впливають на своєчасність та ефективність прийняття рішень на всіх рівнях державного управління в системі охорони здоров'я, відношення населення як до особистого здоров'я так і до системи надання медичної допомоги, показники діяльності закладів охорони здоров'я.

Матеріали та методи. Для досягнення мети дослідження використані наступні матеріали та методи: бібліосемантичний, структурно-логічного аналізу та концептуального моделювання. Основою дослідження став системний підхід.

Мета роботи. Розробити та представити концептуальні підходи до використання інформаційних технологій в системі комунікацій в охороні здоров'я.

Результати дослідження. За результатами дослідження представлено джерела, зміст та планові терміни подачі інформації до ресурсного центру. Інформація має надходити до ресурсного центру з усіх рівнів управління та організації медичної допомоги. Інформація поступає до ресурсного центру через інформаційну електронну систему, накопується на головному сервері ресурсного центру. Інформаційна система дозволяє концентрувати комплексну всебічну, достовірну інформації з питань охорони здоров'я, провести її аналіз та представити аналітичні та статистичні дані користувачам. Складовою частиною інформаційної електронної системи є модель обліку та накопичення інформації шляхом створення відповідних довідників. Накопичена інформація підлягає групуванню за рівнями комунікативного впливу та статистичній і аналітичній обробці з метою представлення користувачам. Інформаційна система складається із локальних мереж та головного терміналу до якого подається інформація для узагальнення, аналізу та представлення користувачам. Головний термінал знаходиться в ресурсному центрі. Система є відкрито. В ній не використовується конфіденційна інформація.

Висновки. Запропонована інформаційна електронна система ресурсного центру системи комунікацій в охороні здоров'я дозволяє в автоматизованому режимі проводити збір, облік, аналіз та забезпечення учасників процесу комунікацій за рівнями комунікативного впливу комплексною, своєчасною та повною інформацією з питань медико-демографічної ситуації та організації надання медичної допомоги населенню і актуальних питань її реформування.


Ключові слова

охорона здоров'я, комунікації, інформаційні технології


Список літератури

1. Кривенко Є. М., Дячук Д. Д., Знаменська М. А. Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров'я. Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на 2002–2011 рр. За ред. Р. О. Моісеєнко, Г. О. Слабкого. Київ, 2013, сс. 248–254.

2. Знаменська М. А. Комунікативна політика як ефективний засіб реформування системи охорони здоров'я. Україна. Здоров'я нації, 2014, N 1, сс. 78–83.

3. Слабкий Г. О., Ященко Ю. Б., Ященко Л. В. Комунікації у процесі впровадження та супроводу реформування. Україна. Здоров'я нації, 2012, N 2–3, сс. 176–181.

4. Слабкий Г. О., Знаменська М. А., Левенець Н. Г. Роль комунікацій в модернізації закладів охорони здоров'я України. Матеріали Міжнародного медичного конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України", 25–27 вересня. Київ, 2012, сс. 6–7.

5. Знаменська М. А., Слабкий Г. О., Шевченко М. В. Щодо інформованості організаторів охорони здоров'я про результати наукових досліджень із реформування охорони здоров'я України. Тези наук.-практ. конференції "Медико-соціальні питання в реформуванні сфери охорони здоров'я", присвяченої пам'яті професора Пономаренка В. М. Україна. Здоров'я нації, 2013, N 4 (28), сс. 134–135.

6. Слабкий Г. О., Знаменська М. А. Інформованість сільського населення пілотних регіонів про реформування системи надання медичної допомоги населенню. Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 27–28 грудня. Київ, 2013, сс. 68–71.

7. Знаменская М. А., Слабкий Г. А. Пути обеспечения населения информацией о здоровом образе жизни в условиях реформирования системы здравоохранения страны. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, 2014, т. 32, N 2, сс. 115–119.

8. Знаменська М. А. До питання інформаційно-комунікативної політики в процесі проведення реформи системи охорони здоров'я. Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції "Сучасні наукові дослідження представників медичної науки — прогрес медицини майбутнього", 22–23 лютого. Київ, Київський медичний науковий центр, 2013, сс. 67–71.

9. Знаменська М. А., Слабкий Г. О. Концептуальні підходи до впровадження системи комунікацій із проведення реформи охорони здоров'я України. Наук. вісн. міжнар. гуманітарного університету, 2013, N5, сс. 23–26.

10. Слабкий Г. А., Знаменская М. А., Левенец Н. Г. Место информационного отраслевого ресурсного центра в коммуникативной политике проведения реформы здравоохранения. Матер. Всерос. конференции с междунар. участием, посвященной 90-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения. Тезисы докл. Москва, 2014, сс. 195–196.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/4.pdf