в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.07


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 50–56


Автор(и)

Т. В. Сергєєв, М. Б. Суворов, П. І. Толкачов, О. В. Бєлов


Установа(ви)

ФДБЗ "Науково-дослідний інститут експериментальної медицини" Північно-Західного відділення РАМН, Санкт-Петербург


Назва статті

Вплив складних постуральних навантажень на серцевий ритм людини


Анотація (резюме)

Введення. Аналіз літературних джерел, присвячених фізіологічним ефектам постуральних впливів (ПВ), показав, що результати відомих досліджень мають неоднозначний, а іноді і суперечливий характер, а фізіологічні основи цих процесів до кінця не вивчені, особливо при використанні складних траєкторій переміщення тіла в просторі.

Мета роботи. Вивчити питання впливу положення тіла, що динамічно змінюється, на варіабельність серцевого ритму (ВСР).

Методи. У дослідженнях використана комп'ютеризована система для керування динамічними ПВ та оцінки стану випробуваного на основі реєстрації та аналізу ВСР.

Результати. Отримані реакції свідчать про закономірну зміну показників ритму серця під час і після проведення процедур динамічних ПВ, керованих комп'ютерною програмою, і з урахуванням траєкторії переміщення тіла в просторі за трьома координатам. За допомогою динамічних ПВ можуть бути досягнуті певні позитивні гемодинамічні реакції.


Ключові слова

динамічні постуральні впливи, серцевий ритм


Список літератури

1. Blanik N., Hulsbusch M., Herzog M., Blazek C. R. Assessmentsbusch M., Herzog M., Blazek C. R. Assessment of Human Hemodynamics under Hyper- and Microgravity: Results of two Aachen University Parabolic Flight Experiments. Acta Polytechnica, 2007, vol. 47, iss. 4–5, pp. 29–32.

2. Suvorov N. B., Tolkachev P. I., Sergeev T. V., Belov A. V., Anisimov A. A., Pulikov D. G. Hardware and software for transient studies in cardiovascular system during antiorthostatic tests. In Proc. of 10th Russian-German conference on biomedical engineering, 2014, pp. 196–198.

3. Баевский Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма: история и философия, теория и практика. Клиническая информатика и телемедицина, 2004, т. 1, вып. 1, сс. 54–63.

4. Минвалеев Р. С., Кузнецов А. А., Ноздрачев А. Д. Как влияет поза тела на кровоток в паренхиматозных органах? Сообщение I. Печень. Физиология человека, 1998, т. 24, N 4, сс. 101–107.

5. Мацнев Э. И., Степанова Г. П., Смирнов О. А., Воронков Ю. И., Филатова Л. М., Дегтеренкова Н. В., Доброквашина Е. И., Кузьмин М. П. Адаптация организма человека к моделированной невесомости: клинические исследова ния. Физиология человека, 2003, N 5, сс. 102–107.

6. Софронов Г. А., Суворов Н. Б., Толкачёв П. И., Сергеев Т. В. Влияние постуральной коррекции гемодинамики на параметры сердечного ритма. Медицинский академический журнал, 2014, N3, сс. 31–43.

7. Стол массажный с изменяемым положением ложа. Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 2011, N ФСР 2011/12256.

8. Стол массажный с изменяемым положением ложа. Сертификат соответствия ГОСТ Р федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 2011, N РОСС RU.HM35H00067.

9. Толкачёв П. И., Сергеев Т. В., Суворов Н. Б. Компьютеризи рованная система для пассивно-динамической ориентации организма человека. Клиническая информатика и телемедицина, 2014, т. 10, вып. 11, сс. 182–183.

10. Толкачев П. И., Пантелеев А. В., Подвязников М. Л. Механургический стол для массажа и мануальной терапии. Патент РФ N 2391084. Бюл. "Изобретения. Полезные модели", 2010, N 16.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/9.pdf