в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.09


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 63–68


Автор(и)

О. Антончик, А. Джадуей, В. Шульгін


Установа(ви)

Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна


Назва статті

Алгоритм безманжетної оцінки артеріального тиску на основі методу максимальної вірогідності


Анотація (резюме)

Вступ. Довготривалий та неперервний моніторинг артеріального тиску (АТ) є однією з актуальних проблем сучасної превентивної медицини. Його реалізація обмежена відсутністю простих і комфортних для пацієнта методів тривалого вимірювання АТ.

Мета дослідження. Розробка алгоритму та оцінювання точності непрямого вимірювання АТ без використання компресійної манжети на основі спільної обробки різних показників функціонування серцево-судинної системи людини.

Постановка та вирішення задачі. Використовуючи зв'язок між різними показникаи роботи серцево-судинної системи людини і на основі методу максимальної вірогідності (ММВ) в явному вигляді були отримані алгоритми оцінок для систолічного і діастолічного АТ по вимірам часу поширення пульсової хвилі (ЧППХ) і частоти серцевих скорочень (ЧСС).

Результати. Серія проведених експериметів показала працездатність і достатньо високу точність синтезованих алгоритмів.

Заключення. В роботі показана можливість, і з використанням ММВ отримано алгоритми неперервного безманжетного вимірювання величини АТ на основі спільної обробки таких параметрів функціонування серцево-судинної системи людини як ЧППХ та ЧСС, що забезпечують точність, яка задовальняє вимоги BHS і ANSI/AAMI.


Ключові слова

безманжетне вимірювання АТ, час поширення пульсової хвилі, ЧППХ, електрокардіограма, ЕКГ, метод максимальної вірогідності, ММВ


Список літератури

1. Federico S., Harinath Garudadri. Noninvasive Cuffless Estimation of Blood Pressure from Pulse Arrival Time and Heart Rate with Adaptive Calibration. in Proc. IEEE BSN Conf., Cambridge, 2009, pp. 114–115.

2. Soo-young Ye, Gi-Ryon Kim, Dong-Keun Jung, Seong-wan Baik, Gye-rok Jeon. Estimation of Systolic and Diastolic Pressure using the Pulse Transit Time, J. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010, vol. 43, pp.726–731.

3. Heiko Gesche, Detlef Grosskurth, Gert Kuchler. Continuous blood pressure measurement by using the pulse transit time: comparison to a cuff-based method. J. J. Appl. Physiol., 2011, pp. 726–731.

4. В. И. Шульгин, Али Джадуей, Д. И. Шульга, К. В. Наседкин, В. В. Федотенко. Измерение артериального давления на основе совместной обработки набора физиологических показателей. Клин. информат. и Телемед. 2012, т. 8, вып. 9. сc. 38–44.

5. Шульгин В. И., Джадуей Али, Задерихин А. К. Адаптивная калибровка измерителя артериального давления на основе оценивания времени распространения пульсовой волны. Интегрированные компьютерные технологии в машиностр. Тез. докл. Междунар. науч. техн. конф. 27–30 ноября 2012. Харьков, 2012.

6. Jadooei Ali, Zaderykhin O., Shulgin V. I. Adaptive Algorithm for Continuous Monitoring of Blood Pressure Using a Pulse Transit Time. XXXIII International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology in Proc. IEEE, April 16–19, 2013. Kyiv, Ukraine, pp. 297–301.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/11.pdf