в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.10


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 69–72


Автор(и)

М. М. Велигоцький, М. М. Скалій, О. В. Горбуліч, С. Е. Арутюнов, С. А. Павліченко


Установа(ви)

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Назва статті

Використання системи моніторингу тиску в жовчовивідних протоках для діагностики біліарної обструкції


Анотація (резюме)

Введення. Для контролю прохідності жовчовивідних проток застосовуються різні методи дослідження (УЗД, СКТ, ЯМРТ, ЕРХПГ). Всі вони можуть давати неточну інформацію. Особливу складність представляє діагностика функціональних порушень прохідності, пов'язана з дисфункцією сфінктера Одді.

Мета. Розробка кількісних моніторингових методів в діагностиці порушень прохідності жовчовивідних шляхів.

Матеріали і методи. Для вивчення прохідності запропонована методика моніторигу тиску в системі протоковой з передачею даних по бездротовому каналу зв'язку з обробкою даних на пристрої з операційною системою Android, що дозволяє забезпечити мобільність пацієнта.

Висновки. Застосування методики дозволило діагностувати порушення прохідності невстановлені іншими методами, що вказує на можливість її використання для клінічної діагностики.


Ключові слова

моніторинг тиску, біліарна обструкція


Список літератури

1. Гальперин Э. И., Ветшев П. С. Руководство по хирургии желчных путей. 2-е изд. М., Издательский дом Видар-М, 2009, 568 с.

2. Шалимов А. А., Шалимов С. А., Ничитайло М. Е., Доманский Б. В. Хирургия печени и желчевыводящих путей. Киев, Здоров'я, 1993, 512 с.

3. Dasari B. V., Tan C. J., Gurusamy K. S. et al. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. Cochrane Database Syst. Rev., 2013, vol. 9, CD003327.

4. Gurusamy K. S., Giljaca V., Takwoingi Y. et al. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography versus intraoperative cholangiography for diagnosis of common bile duct stones. Cochrane Database Syst. Rev., 2015, vol. 2, CD010339.

5. Wong H. P., Chiu Y. L., Shiu B. H., Ho L. C. Preoperative MRCP to detect choledocholithiasis in acute calculous cholecystitis. J. of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, 2012, vol. 19, iss. 4, pp. 458–464.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/12.pdf