в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.11


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 73–79


Автор(и)

І. Д. Дужий1, В. В. Горох2, О. В. Трубілко3, С. В. Харченко1


Установа(ви)

1Медичний інститут Сумського державного університету, Україна 2Сумська обласна клінічна лікарня, Україна 3Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів (N5), Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Україна


Назва статті

Програмне забезпечення медичної інформаційної системи для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі


Анотація (резюме)

Введення. Шлунково-кишкова кровотеча залишається важливою міждисциплінарною проблемою. Популяційні та когортні дослідження цієї патології можливі при якісному зборі, архівації та переробці інформації.

Мета роботи. Розробити дизайн та шляхи втілення у життя лікарняної одноцентрової медичної інформаційної системи для досліджень хворих на шлунково-кишкові кровотечі.

Методологія і результати дослідження. В процесі роботи розроблено і втілено у життя локальну медичну інформаційну систему для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі на принципі деперсоніфікованого збору інформації та реляційної бази даних Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0. За його даними можлива звітність шляхом простого переліку з деталізацією особливостей кровотеч та перерахунком показників хірургічної активності (летальність, койко-дні).

Висновок. Представлена медична інформаційна система орієнтована на аналіз даних щодо шлунково-кишкових кровотеч в умовах одного спеціалізованого медичного центру.


Ключові слова

шлунково-кишкова кровотеча, медична інформаційна система, програмне забезпечення, облік та аналіз, наслідки


Список літератури

1. Embi P. J., Kaufman S. E., Payne P. R. Biomedical informatics and outcomes research: enabling knowledge-driven health care. Circulation, 2009, vol. 120, iss. 23, pp. 2393–2399.

2. Aabakken L., Barkun A. N., Cotton P. B. et al. Standardized endoscopic reporting. J. Gastroenterol. Hepatol., 2014, iss. 2, pp. 234–240.

3. Peura D. A., Lanza F. L., Gostout C. J., Foutch P. G. The American College of Gastroenterology Bleeding Registry: preliminary findings. Am. J. Gastroenterol., 1997, vol. 92, iss. 6, pp. 924–928.

4. Barkun A., Sabbah S., Enns R. et al. The Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding and Endoscopy (RUGBE): Endoscopic hemostasis and proton pump inhibition are associated with improved outcomes in a real-life setting. Am. J. Gastroenterol., 2004, vol. 99, iss. 7, pp. 1238–1246.

5. Crooks C. J., Card T. R., West J. Excess long-term mortality following non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a population-based cohort study. PLOS Med, 2013, vol. 10, iss. 4, e1001437.

6. Association of Clinical Registries, Malaysia (Electronic resource). Mode of access: http://www.acrm.org.my

7. Ludvigsson J. F., Andersson E., Ekbom A. et al. External review and validation of the Swedish national inpatient register. B.M.C. Public Health, 2011, vol. 11, iss. 450, pp. 1–16.

8. Проект Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", Компонент 2. Центральні субпроекти. Електронна охорона здоров'я (e-Health) [Електроний ресурс]. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/

9. Scottish Audit of Surgical Mortality (Electronic resource). Mode of access: http://www.sasm.org.uk

10. Rosenstock S. J., Mшller M. H., Larsson H. et al. Improving quality of care in peptic ulcer bleeding: nationwide cohort study of 13, 498 consecutive patients in the Danish Clinical Register of Emergency Surgery. Am. J. Gastroenterol., 2013, vol. 108, iss. 9, рр. 1449–14457.

11. Australian and New Zealand Audit of Surgical Mortality (Electronic resource). Mode of access: http://www.surgeons.org/for-health-professionals/audits-and-surgical-research/anzasm/

12. The Clinical Outcomes Research Initiative, National Endoscopic Database (Electronic resource). Mode of access: http://www.cori.org

13. The Canadian Institute of Health information, British Columbia Discharge Abstracts Database (Hospital Separations file) (Electronic resource). Mode of access: http://www.popdata.bc.ca/data/internal/health/dad

14. Чесноков Е. В., Санников А. Г., Шарапова Л. П. и др. Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ 2010611876, Российская Федерация. Автоматизированная система "Формирование регистра больных язвенной болезнью желудка". N 2010610364, заявл. 22.01.2010, зарегистр.11.03.2010.

15. Gastrointestinal bleeding database, Institute of Applied Health Sciences, University of Aberdeen (Electronic resource). 2001. pp. 1–9. Mode of access: http://www.abdn.ac.uk/iahs/uploads/files/GIB.pdf

16. Wyatt J. C., Sullivan F. e-Health and the future: promise or peril? B.M.J., 2005, vol. 331, iss. 7529, pp. 1391–1393.

17. Groenen M. J., Ajodhia S., Wynstra J. Y. et al. A cost-benefit analysis of endoscopy reporting methods: handwritten, dictated and computerized. Endoscopy, 2009, vol. 41, iss. 7, pp. 603–609.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/13.pdf