в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.12


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 80–84


Автор(и)

Л. А. Пісоцька1, Н. В. Глухова2


Установа(ви)

1ДВНЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", 2ДВНЗ "Національний гірничий університет", Дніпропетровськ, Україна


Назва статті

Дослідження впливу зовнішніх факторів на біологічну активність води


Анотація (резюме)

Вступ. Дослідження властивостей води демонструє, що залишаються нерозв'язаними певні питання вивчення її структурних особливостей, які впливають на обмінні процеси в живих організмах.

Постановка завдання. Методологія. З метою вивчення зміни властивостей води під впливом зовнішніх факторів виконано експериментальне дослідження динаміки її характеристик у магнітозбуджені дні. В основу методу вимірювань покладено ефект Кірліан, який полягає в отриманні зображень газорозрядного випромінювання зразків води в електромагнітному полі високої напруженості.

Мета роботи. Виявлення характерних змін властивостей води при варіації сонячної активності та геомагнітного поля Землі.

Результати досліджень. Запропоновано методику обробки зображень газорозрядного випромінювання води, яка ґрунтується на побудові гістограм яскравості пікселів та їх статистичному аналізі. Встановлено, що на графіках значень медіан для вибірок експериментальних даних у магнітозбуджені дні спостерігаються локальні мінімуми кривих.

Висновки. Результати дослідження динаміки характеристик води дозволили виявити закономірності зміни фізико-хімічних та біоенергоінформаційних властивостей води як наслідок реакції на зовнішні впливи.


Ключові слова

біологічна активність води, газорозрядне випромінювання, цифрова обробка зображень


Список літератури

1. Корпачев В. В. Фундаментальные основы гомеопатической фармакотерапии. К., Четверта хвиля, 2005, 296 с.

2. Сусак И. П. Влияние магнитных полей на физико-химические свойства молекулярных жидкостей и биологических систем. Авт. реф. дисс. канд. техн. наук, Томск, 2003, 23 с.

3. Бессонова А. П., Стась И. Е. Влияине высокочастотного электромагнитного поля на физико-химические свойства воды и ее спектральные характеристики. Ползуновский вестник, 2008, вып. 3, сс. 305–309.

4. Глухова Н. В., Пісоцька Л. А., Горова А. І. Спосіб експрес-оцінки рідиннофазного об'єкта. Пат. 86701 Україна: МПК G-1N 21/17. Заявлено 25.06.2013, опубл. 10.01.2014.

5. Глухова Н. В., Корсун В. И., Песоцкая Л. А. Автоматизация обработки изображений излучения жидкофазных объектов с использованием методологии фликкер-шумовой спектроскопи. Метрологія та прилади, 2013, N 2, вып. 40, сс. 59–64.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/14.pdf