в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2015.12.15


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 11, Issue 12, 2015, Pages 98–105


Автор(и)

В. А. Ліщук


Установа(ви)

Проблемна комісія "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" РАМН, Москва

Проблемна комісія "Фундаментальні основи особистого і громадського здоров'я" РАМН, Москва

Лабораторія математичного моделювання та моніторингу НЦССХ ім. О. Н. Бакулєва, Москва


Назва статті

Індустрія і культура здоров'я — від систем інформатизації до інтелектуальних технологій


Анотація (резюме)

Введення. Соціально-економічна формація "Індустрія і культура здоров'я", яка зараз витісняє постіндустріальний економічний устрій, спирається на нову мету розвитку економіки і всього соціуму — збереження і поліпшення громадського та особистого здоров'я, робить провідним способом виробництва — творчість, знаряддями праці, що визначають успіх — інтелектуальні технології, попит і пропозиція характеризується надмірністю матеріальних і дефіцитом духовних благ, продуктивність праці все більше обумовлюється здатністю до інновацій. Для Росії, з післяперебудовним кризою, доленосна відмова від тактики "відходу від сировинної голки до конкурентної економіки", але обов'язково з одночасним переходом до стратегії освоєння наступаючої соціально-економічної реальності — індустрії та культури здоров'я.

Мета. Усвідомлення і підтримка громадянами, бізнесом, державою, урядом індустрії здоров'я зумовлює технології і техніки забезпечення життєздатності громадян, їх інтелектуального та емоційного здоров'я, а значить — їх здатності до інновацій, як основи сучасної економіки.

Результати. Саме ця зміна, від ринкової економіки до Індустрії та культурі здоров'я, є глобальною альтернативою "лідерства з опорою на збройні сили". Інтелектуальні інновації вже сьогодні включають реальні техніки і технології балансування ЦНС вегетативних систем, організації погодження домагань і здібностей, ноосферні мережі обміну знаннями та вміннями щодо забезпечення здоров'я, зупинки старіння і підтримки творчого довголіття, а також, що особливо важливо, для підтримки персональної життєздатності, оволодіння практиками випереджаючої регенерації, некерованої і цілеспрямованої медитації.


Ключові слова

економічна формація, індустрія здоров'я, інформаційні та інтелектуальні технології, життєздатність, балансування вегетативних систем, узгодження домагань і здібностей, ноосфера, глобальний розвиток.


Список літератури

1. Хейне Пол. Экономический образ мышления. М., Дело, 704 с.

2. Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., Академия, 1999.

3. Тоффлер Э. Третья волна. М., АСТ, 2004.

4. Акаев А. Ключевой элемент стратегии модернизации экономики России в ХХI веке – формирование NBIC-конвергентной промышленности. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 2013, 18 слайд, Электронный ресурс 900igr.net.

5. Лищук В. А. Здоровье — наше богатство. Правда, N 255 (25242), 1987, 12.9.87.

6. Лищук В. А. Стратегия здоровья. М., 1992, 13 с.

7. Лищук В. А. Будущее России. Выбор стратегии государственного управления, М., 2000, 118 с.

8. Лищук В. А. Стратегия духовного здоровья. Обсуждение к выборам думы и президента России. М., Научный мир, 2007, 88 с.

9. Лищук В. А. Научные основы здоровья. Вестник РАМН, 1994, N 4, сc. 55–59.

10. Гундаров И. А. Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России. М., Беловодье, 2001, 352 с.

11. Крутько В. Н., Славин М. Б., Смирнова Т. М. Математические основания геронтологии. Под. ред. В. Н. Крутько. М., УРСС, 2002, 384 с.

12. Крутько В. Н., Донцов В. И. Системные механизмы и модели старения. М., ЛКИ, 2008, 336 с.

13. Лищук В. А. Стратегия социально-экономического развития России. Проблемная комиссия "Фундаментальные основы личного и общественного здоровья" РАМН. М., 2012, 10 с.

14. Лищук В. А., Мосткова Е. В. Технология улучшения личного здоровья. Под ред. В. И. Покровского. М., Медицина, 1999, 320 с.

15. Лищук В. А. Жизнеспособность: принципы управления репарацией. Валеология, N 1, 2002, сс. 23–31.

16. Лищук В. А., Мосткова Е. В. Стволовые клетки: исследования и практика. Валеология, 2003, N 2, сс. 4–16.

17. Бокерия Л. А., Лищук В. А., Газизова Д. Ш., Сазыкина Л. В., Соболев А. В., Махмудова А. Н., Неджепов М. Б., Дракина О. В. Концепция регуляции сердечно-сосудистой системы — от управления функциями к согласованию возможностей. Часть 1–6. Клиническая физиология кровообращения, 2009–2013, N 1–4, сс. 1–34.

18. Лищук В. А. Разум человечества — новый феномен человеческой цивилизации. Экология, медицина и радиоэлектроника. М., Радио и связь, 1991, сс. 6–27.

19. Лищук В. Ноотехнические системы. Сборник "Полный вперёд", СПб, 1999, сс. 112–120.

20. Лищук В. А., Калин С. В., Шевченко Г. В., Газизова Д. Ш. и др. Стратегия информатизации медицины. 17 принципов и решений. М., Момент, 2012, 524 с.

21. Севрус Э. (Борохов Э.). Энциклопедия афоризмов: В мире мудрых мыслей. М., АСТ, 2001.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2015_12/17.pdf